1. Kur 18. Ders Korece - 축구를 좋아하세요?

futbol clipart ile ilgili görsel sonucu
하산: 알리 씨, 축구를 좋아하세요?

알리 : 네,  참 좋아해요.


하산 : 그럼 오후에 축구 구경 갈까요?


알리 : 미안하지만 못 가요.


하산 : 왜 못 가요?


알리 : 약속이 있어서 못 가요.


하산 : 그러면 다음 주말에 같이 갑시다.


알리 : 네, 좋아요. 


-------------------------------------------------------------------------------------

                                      Futbolu seviyor musunuz?

Hasan : Ali bey futbolu seviyor musunuz?

Ali : Evet, çok seviyorum.

Hasan : Öyleyse öğlen futbol seyretmeye gidelim mi?

Ali : Afedersiniz ama gelemem.

Hasan : Neden gelemiyorsunuz?

Ali : Sözüm olduğu için gelemiyorum.

Hasan : Öyleyse bir daha ki hafta sonu birlikte gidelim.

Ali : Tamam, güzel olur.

1. Kur 18. Ders Korece - Kelimeler

축구           - Futbol 
너무           - Çok 
참               - Çok, oldukça, gerçekten
좀               - Biraz
그러면(그럼) - Peki, Öyleyse, o zaman
구경           - Seyretmek, bakmak
미안하다      - Üzgün olmak
미안하지만   - Üzgünüm ama
약속           - Verilmiş söz, randevu
같이           - Beraber, birlikte
여행           - Seyahat, yolculuk
푸딩           - Puding
강아지       - Yavru köpek
날씨           - Hava
냄새           - Koku
영화           - Film
커피           - Kahve
주스           - Meyve suyu 
드라마       - Dizi
아직           - Henüz, hala
수영하다   - Yüzmek
알레르기   - Alerji
우유           - Süt
애기/아가  - Bebek
만화책       - Çizgi roman
지하철       - Metro
빨리           - Çabuk, hemen
전화           - Telefon
자꾸           -Sık sık
주변           - Çevre, muhit, etraf
피곤하다   - Yorgun olmak
감기다       - Kapanmak, başını ya da vücudunu yıkamak, kurmak, sarılmak
지하철       - Metro
버스           - Otobüs
복잡하다   - Karışık, kalabalık
춥다           - Soğuk
심심하다   - Sıkılmak
공원           - Park, ağaçlı alan
시끄럽다   - Gürültülü, (Sessiz olun anlamında da kullanılır) (Duymak istenmeyen sözler için de denir)

1. Kur 18. Ders Korece - 아서/어서

Cümle + 아서/어서 + cümle  Burada 16. derste gördügümüz ip /ip / ve anlamından farklı olarak duğundan / den dolayı / dığı için anlamında iki cümleyi bağlamak için kullanılır.
      * Birinci cümle ikinci cümlenin açıklaması gibidir, neden ikinciyi cümledeki olayı yaptığının sebebini bildirir birinci cümle. 

오늘 너무 피곤해서 눈이 자꾸 감겨요. Bugün çok yorgun olduğum için gözlerim sık sık kapanıyor.

버스가 복잡해서 지하철을 탔어요. Otobüs kalabalık olduğundan metroya bindim.

날씨가 추워서 집에 있었어요. Hava soğuk olduğu için evdeydim.

심심해서 공원에 가고 싶어요.  Sıkıldığım için parka gitmek istiyorum.

주변이 너무 시끄러워서 공부를 못 해요. Etraf çok gürültülü olduğundan ders çalışamıyorum.

* 아서/어서 ilk cümlede geçmiş zamanla kullanılmaz, bizdeki gibi sadece cümle sonundaki fiilin geniş, geçmiş ve gelecek zaman olması yeterli.

저는 배고팠아서 밥을 먹었어요.  ❌
저는 배고파서 밥을 먹었어요.     ✔️

1. Kur 18. Ders Korece - 좋아하다 / 좋다

        İsim + 을 / 를  좋아하다     Bir şeyi sevmek, beğenmek


저는 여행을 참 좋아해요.              Ben seyahati çok seviyorum.

아이가 푸딩을 너무 좋아해요.     Çocuk pudingi çok seviyor.

이 노래를 정말 좋아해요.             Bu şarkıyı gerçekten seviyorum.

강아지를 좋아해요.                       Yavru köpeği seviyorum.

무엇을 좋아하세요?                      Neyi seversiniz?


       İsim + 이/가 좋다    Bir şeyin iyi olması, bir şeyin beğenilmesi, bir şeyden zevk alınması anlamlarına gelebilir.

날씨가 좋아요. Hava güzel

냄새가 좋아요. Koku güzel.

이 영화가 좋아요. Bu film iyi.

커피가 좋아요? 주스가 좋아요? Kahve mi seversin yoksa meyve suyu mu seversin? ( Hangisini istediğini/tercih ettiğini sormak için de kullanılır)

*좋아하다 이/가  ve 을/를 'ın ikisiyle de kullanılır.

친구가 좋아해요. Arkadaşım seviyor. (Bir şeyi, birini)
친구를 좋아해요. Arkadaşımı seviyorum.


       * 좋다           Geçişsiz fiildir yani nesne almaz bu yüzden 을/를 ile kullanılmaz.
          좋아하다   Geçişli fiildir yani nesne alabilir.

이 드라마가 좋아요.      ✓   Bu dizi güzel. 
이 드라마를 좋아요.      ❌  Bu diziyi güzel.
이 드라마를 좋아해요.  ✓   Bu diziyi beğeniyorum. 

1. Kur 18. Ders Korece - 왜

(ve, we) Neden, niye, niçin soru kelimesidir. Bizdeki gibi cümle başında da kullanılır, fiilden önce de kullanılır.

* Başka bir soruya cevap vermemek için ya da neden sorduğunu bilmek için de 왜 denir. Niye, ne oldu, neden sordun, niye bilmek istiyorsun gibi anlamlara gelebilir. 
 
- 어제 왜 안 왔어요?                Dün neden gelmedin?
 - 시간이 없어서 못  왔어요.   Vaktim olmadığından gelemedim.

왜 지하철을 타세요?                 Neden metroya biniyorsunuz?

문화책을 왜 좋아합니까?         Çizgi romanı neden seviyorsunuz?

왜 빨리 갔어요?                         Neden erken gitti? (gittin, gittiniz?)

전화를 왜 안 받아요?                    Telefonu neden açmıyorsun?

1. Kur 18. Ders Korece - 못

    + Fiil  bir sebepten dolayı yapamamak. 안 olumsuzluk eki gibi fiilin önüne getirilerek kullanılır. 

피곤해서 밖에 못 갔어요. Yorgun olduğumdan dışarı  çıkamadım.
피곤해서 밖에 안 갔어요.  Yorgun olduğumdan dışarı  çıkmadım.

저는 어제 못 잤어요. Ben dün uyuyamadım.

우유 알레르기가 있어서 우유를 못 먹어요.Süte alerjim olduğundan süt içemiyorum.
* 못 먹어요 ㅁ den önce ㅅ gelme kuralından dolayı okunuşu 몸 머거요 dur.

공부하다(Ders çalışmak) / 숙체하다 (Ödev yapmak)/ 일하다 (İş yapmak/çalışmak) / 시작하다(Başlamak) gibi yapmak 하다 ile birleşip oluşan fiilerde 못 fiilin önüne değil hemen 하다 nın önüne getirilir.

나는 수영을 못 해요. Ben yüzemiyorum.

애기는 아직 말을 못 해요. Bebek henüz konuşamıyor.

주변이 너무 시끄러워서 공부를 못 했어요. Çevre çok gürültülü olduğu için ders çalışamadım.