1. Kur 8. Ders Korece - Nereye Gidiyorsunuz?

- 효빈 씨, 어디에 가십니까?

- 저는 도서관에 갑니다. 여동생도 같이 갑니다.
우리는 도서관에서 책을 읽습니다.

- 아이순 씨는 집에 가십니까?

- 아니요, 집에 가지 않습니다. 저는 식당에 갑니다.

- 친구도 갑니까?

- 아니요, 저는 혼자 갑니다.


------------------------------------------------------


- Hyobin hanım nereye gidiyorsunuz?

- Ben kütüphaneye gidiyorum. Kardeşimde beraber gidiyor.
Biz kütüphanede kitap okuyacağız.

- Aysun hanım eve mi gidiyorsunuz?

- Hayır, eve gitmiyorum. Ben lokantaya gidiyorum.

- Arkadaşın da gidiyor mu?

- Hayır, ben yalnız gidiyorum.

1.Kur 8. Ders Korece - Ne Yapıyorsun?1. Kur 8. Ders Korece - Ne Yapıyorsun? (2)
1. Kur 8. Ders Korece - Nereye Gidiyorsun?1. Kur 8. Ders Korece - Orada Ne Yapıyorsun?

1. Kur 8. Ders Korece - 1. Kur 8. Ders Kelimeler

책 ---------------- Kitap
집 ---------------- Ev
방 ---------------- Oda
무엇 -------------- Ne
식당 -------------- Lokanta
음악 -------------- Müzik
부엌 -------------- Mutfak
오늘 -------------- Bugün
친구 -------------- Arkadaş
어디 -------------- Nere
읽다 -------------- Okumak
하다 -------------- Yapmak
듣다 -------------- Dinlemek
보다 -------------- Görmek, Seyretmek, Bakmak
가다 -------------- Gitmek
자다 -------------- Uyumak
도서관 ------------ Kütüphane
피곤하다 ---------- Yorgun olmak
공부하다 ---------- Ders çalışmak
여보세요 ---------- Alo

1. Kur 8. Ders Korece - 은/는 + 에 갑니다 / 갑니까?

İsim은/는 isim에 갑니다/갑니까?  İsim+i e gidiyor/ gidiyor mu?


저는 집에 갑니다.
Ben eve gidiyorum.

유리 씨는 식당에 갑니까?
Yuri lokantaya gidiyor mu?

우리 선생님은 미국에 가십니까?
Öğretmenimiz Amerika’ya gidiyor mu?

저는 학교에 갑니다.
Ben okula gidiyorum.

1. Kur 8. Ders Korece - Olumsuzluk Eki 1

'안'(an) olumsuzluk ekidir.
Fiillerin önüne gelerek onları olumsuz yapar.

학교에 안 갑니다.   
                                        =======> Okula gitmiyorum.
학교에 안 가요.       


학교에 안 갑니까?
                                     =======> Okula gitmiyor musun?
학교에 안 가요?*

* 요 ekinde soru şekli yazarken aynı yazılır ama söylerken vurgusuyla fark anlaşılır. Soru şeklinde bizde ki 'musun'u söyler gibi hiç uzatmadan net ve şaşırmış bir şekilde söylüyoruz desek çokta yanlış olmaz sanırım. 

점심을 안 먹어요. Öğlen yemeği yemiyorum.

요즘에는 학생들이 공부를 안 해요. Bugünlerde öğrenciler ders çalışmıyor.

아이들이 지금 TV를 안 봐요. Çocuklar şimdi televizyon seyretmiyorlar.

1. Kur 8. Ders Korece - Olumsuzluk Eki 2

isim은/는 fiil-지 않습니다.

Cümleyi olumsuz yapmak için kullanılır. '지 않다' Olumsuzluk ekidir ve fiilden sonra gelir.
'안' da olumsuzluk ekidir ama o fiilden önce kullanılır. Anlam olarak aynıdır.

우리는 서울에 가지 않습니다.
(우리는 서울에 안 갑니다.)
Biz Seul'e gitmiyoruz.

저는 일본어를 배우지 않습니다.
(저는 일본어를 안 배웁니다.)
Ben Japonca öğrenmiyorum.

아이순은 텔레비전을 보지 않습니다.
(아이순은 텔레비전을 안 봅니다.)
Aysun televizyon seyretmiyor.

이 옷이 예쁘지 않아요.
(이 옷이 안 예뻐요.)
Bu elbise  güzel değil.

한국말 어렵지 않아요. 
Korece zor değil. 

1. Ders 8. Ders Korece - 을/를 ekleri

을/를(ıl/rıl) Nesne eki

Yükleme “neyi, kimi, neyle, kiminle” sorularını sorduğunuzda aldığınız cevapta ki kelimeye eklenir. Konuşma dilinde söylenmediği zamanlarda olur.

한국어를 배워요.
Korece öğreniyorum.

물을 마셔요.
Su içiyorum.

1. Ders 8. Ders Korece -시

Fiil -시 – fiil -으시
Fiilleri daha saygılı hale getirir. Kendinden bahsederken kullanılmaz.
( 6.Derste ki 세요 / 십시오 )
Sessizle bitiyorsa fiile '으시' eklenir.

무엇을 읽으십니까?
Ne okuyorsunuz?
한국어 책을 읽습니다.
Korece kitabı okuyorum.

한국어를 배우십니까?
Korece öğreniyor musunuz?
네, 저는 한국어를 배웁니다.
Evet, ben korece öğreniyorum.