1. Kur 15. Ders Otobüse binelim.
- 알리와 하산은 아준을 만나려고 합니다.

- 두 사람은 버스 정류장으로  갔습니다.

- 그들은  버스카드를  두 장 샀습니다.

- 462번 버스가 왔습니다.

- 두 사람은 빨리 버스를 탔습니다.

- 그리고 강남역에서 내렸습니다.


....................................................................................................

- Ali ve Hasan, Acun ile buluşmayı düşünüyorlar.

- İkisi otobüs durağına gittiler.

- Onlar iki tane otobüs kartı aldılar.

- 462 numaralı otobüs geldi.

- İkisi hemen otobüse bindiler.

- Ve Kangnam durağında indiler.

1. Kur 15. Ders Korece - Kelimeler

정류장 - Otobüs durağı (Okunuşu 정뉴장)

역 - Metro istasyonu

그들 - Onlar

카드 - Kart

장 - Tane (Kağıtlar için kullanılır)

사다 - Satın almak

번 - Numara

빨리  - Çabuk, Hemen

어떻게 - Nasıl (Okunuşu 어떠게)

곧장 - Düz, Direk (Okunuşu 곧짱)

왼쪽  - Sol (Okunuşu 웬쪽- wencok)

오른쪽 - Sağ

위 - Üst

아래 - Alt

사거리 - Dört yol

건너편 - Karşı taraf

1. Kur 15. Ders Korece - 려고 하다

Fiil - (으)려고 하다 Planlamak, - Maya Niyet etmek,
-Mayı Düşünmek, Yapacak olmak


Sessiz harfle biten fiillere (으)려고, Sesli harfle biten fiillere 려고 eklenerek kullanılır. Genellikle gelecek zaman ile kullanılmaz.

한국어를 배우려고 해요.
Korece öğrenmeyi planlıyorum.

내일 친구를 마난려고 해요.
Yarın arkadaşımla buluşma niyetindeyim.
주말에 뭘 하려고 해요?
Hafta sonu ne yapmayı planlıyorsun? (Ne yapma niyetindesin)

저녁에 무엇을 먹으려고 해요?
Akşam yemeğinde ne yemeyi düşünüyorsun?

Şu gibi durumlarda da kullunılır.
비가 오려고 해요. 
Yağmur yağacak. (yağacak gibi duruyor.)
 아이스크림이 녹으려고 해요.
Dondurma eriyecek.
O an neredeyse yapılacak bir olaydan bahsederken cümlenin sonunda ki 하다 çıkarılır. Ve genellikle bir soruya cevap verirken kullanılır.

마트에 갔어요?
Markete gittin mi?
아니요, 지금 가려고요.
Hayır, şimdi gideceğim. (Şimdi gideyim diyordum, Şimdi tam gidecektim)


Aynı zamanda -bilmek için/ planladığım için/-yı düşündüğüm için anlamında iki cümle arasında da kullanılır.

밖에 일찍 나가려고 숙제를 빨리 했어요.
Dışarı erken çıkabilmek için ödevimi hemen yaptım.
Dışarı erken çıkmayı planladığım için ödevimi hemen yaptım.
Dışarı erken çıkmayı düşündüğüm için ödevimi hemen yaptım.

Korecede bulunan kelimenin sonuna gelince düzensiz olan harfler vardır.  Bu gramerle kullanıldıklarında yazılışları şöyledir.

DüzensizWord+ ~(으)려고
짓다(inşa etmek)지으려고
걷다 (yürümek)걸으려고
돕다 (yardım etmek)도우려고
잠그다 (kitlemek)잠그려고
자르다 (keslemek)자르려고
살다(yaşamak)살려고
그렇다 (öyle olmak)그러려고

1. Kur 15. Ders Korece - 로 가다(오다)

İsim + (으)로 가다 (오다)  ⇒  e doğru, e tarafına anlamında kullanılır.
İsim sessiz harfle bitirse  으로, sesli harfle ya da ㄹile biterse 로 eklenir.

Daha önce 7. derste gördüğümüz 에 de direk gidilen yön belirtilirken, burada daha çok yönelme vardır.

집으로 가고 있어요. Eve doğru gidiyorum. (İstikamet o yönde ama son varacağı yer orası olmaya da bilir.)
집에 가고 있어요. Eve gidiyorum. (İstikamet ve varacağı yer kesin ev.)

이 버스가 강남으로 가요. Bu otobüs Kangnam'a gidiyor.

아이세의 친구는 언제 서울로 옵니까? Ayşe'nin arkadaşı ne zaman Seul'e geliyor?

어디로 가세요? Nereye doğru gidiyorsunuz?

앞으로 가세요. Öne doğru gidiniz.

1. Kur 15. Ders Korece - 장 Tane

장 bilet ve sayfa gibi kağıtlar için TANE anlamında kullanır.
6. Derste gördüğümüz tane anlamından tek farkı kullanıldığı yerdir.
게, 병 ve 장 hepsi tane anlamına gelir. Sadece belirli nesnelerle kullanılırlar.

기차표        Tren bileti                  - 한       -
지하철표    Metro bileti                - 두            -
극장표       Tiyatro-Sinema bileti - 세                 -     
버스카드   Otobüs kartı               - 네            -      
종이           Kağıt                          - 다섯    -

1 하나 (한)           11 열하나  (열한)
2 둘    (두)            12 열둘      (둘두)
3 셋    (세)            13 열셋      (열세)
4 넷    (네)            14 열넷      (열네)

Dörte kadar olan sayılar  dan önce geldiğinde yukarıda görüldüğü
gibi kısaltılarak yazılırlar. 11,12,23 ve 54 gibi sayılar da bu kural geçerlidir.

Dörtten sonra ki sayılar oldukları gibi yazılırlar.

기차표를 세 장  사려고 해요. Tren bileti 3 tane alayım diyorum.
이 장을 보세요. Bu sayfaya bakınız.
극장표 두 장을 그들에게 주었어요.  2 tane tiyatro biletini onlara verdim.

1. Kur 15. Ders 번 - Numara

Defa, sefer anlamlarında da kullanılan 번 'u burada numara, numaralı  anlamlarında göreceğiz.

464번 버스를 타야 해요. 464 numaralı otobüse binmem gerekiyor. (464번 - sabek yukşip sabon)

59번 버스는 어디로 가요? 59 numaralı otobüs nereye gidiyor? (59번 - oşipgubon)

몇 번 버스가 학교로 가요? Kaç numaralı otobüs okula gidiyor?

연습  2번을 하세요. İki numaralı alıştırmayı yapınız.

3번을 읽으세요. 3 numarayı okuyunuz.