1.Kur 13.Ders Korece - Ne yiyelim?


아주머니
: 어서 오세요. 여기 앉으세요.

뭘 드릴까요?


알리 : 메뉴 좀 주세요.
세나 씨, 무엇을 먹을까요?

세나 : 불고기를 먹읍시다.

알리 : 좋아요. 냉면도 먹을까요?

세나 : 네, 아주머니, 불고기하고 냉면 두 그릇 주세요.


.....................................................................................................................................................
- Hoş geldiniz. Buyrun buraya oturun.

Ne alırsınız?

- Menü lütfen. Sena, ne yiyelim?

- Pulgogi yiyelim.

- Güzel. Nengmyonda yiyelim mi?

- Evet, bayan iki tabak pulgogi ve nengmyon verir misiniz.

1.Kur 13.Ders Korece - Kelimeler

드리다 ==> Vermek (주다 -vermek- fiilinin yüksek hitap şeklidir.)

앉다 ==> Oturmak

메뉴 ==> Menü

불고기 ==> Pulgogi yemeği ( Kore et yemeği )

냉면 ==> Nengmyon yemeği

하고 ==> Ve

그릇 ==> Tabak, Kase
(Korece rakamlarla kullanılır. 한 그릇 han kırıt- 두 그릇 tu kırıt )

잔 ==> Bardak, Fincan (Korece rakamlarla kullanılır.)

아줌마 ==> Evli bayanlara hitap şeklidir. Bayan, teyze anlamında kullanılır.

아가씨 ==> Bekar, genç bayanlara hitap şeklidir.

아저씨 ==> Evli erkeklere hitap şeklidir. Bey, amca anlamında kullanılır.
(Günlük hayatta evli olmasına bakılmaksızın yaşça kendinden büyük erkeklerede kullanılır. )


* (Alışveriş yaparken satıcılara, sokakta soru sormak için durdurduğumuz kişilere bu hitaplarla seslenilir.

아줌마-acumma- (
아주머니 -acumoni- daha kibar) genç evli ve orta yaşlı bayanlar tarafından pek hoşlanılan bir hitap değildir:) bunun yerine abla anlamında ki 언니 (onni) hitabı ya da 아가씨 (agaşşi) kullanılabilir.)

1.Kur 13.Ders Korece - Ve / İle

İsim + 하고 + İsim - ve / ile -

've / ile' anlamındadır. 11. Derste ki 와/과 ile aynı kullanımdadır.
İki ismi birleştirmek için kullanılır.


그녀는 그 사람하고 결혼했어요. O şu adam ile evlendi.

사과 하고 바나나를 샀어요. Elma ve muz satın aldım.

TV을 친구하고 같이 봤어요. Televizyonu arkadaşımla birlikte seyrettim.

누구하고 같이 갔아요? Kimin ile birlikte gittin?

저는 이 분하고 일합니다. Ben bu kişiyle çalışıyorum.

1.Kur 13.Ders Korece - Vermek

(İsim+에게) + İsim +을/를 주다 - Vermek

Birine birşeyi vermek.

나는 알리에게 사과를 줍니다.
Ben Ali'ye elma veriyorum.

친구에게 꽃을 줬어요.
Arkadaşıma çiçek verdim.


(나에게) 그 책 좀 주세요.
(Bana) Şu kitabı veriniz. (verir misiniz)


(İsim+께) + İsim+ 을/를 드리다 - Vermek

Birine birşeyi vermek. Yüksek hitap yani çok saygılı konuşmadır.

선생님께 바나나 한 개를 드렸어요.
Öğretmene bir muz verdim.


할아버지께 이 돈을 드리겠어요.
Dedeme bu parayı vereceğim.


커피 한 잔 주세요.
Bir fincan kahve lütfen.(veriniz.)

1.Kur 13.Ders Korece - Yapalım

Fiil + (으)ㅂ시다 yapalım, edelim anlamındadır.

Sessiz harften sonra (으)ㅂ시다, sesli harften sonra ㅂ시다 eklenir.

"-(으)ㄹ까요? " lu sorulara cevapta kullanılır.


내일 갑시다 Yarın gidelim.


결혼합시다 Evlenelim.


다시 만납시다 Tekrar buluşalım.


조용히 공부합시다 Sessizce çalışalım.


이제는 조용합시다. Şimdi sessiz olalım


건강하게 삽시다 Sağlıklı yaşayalım.


저녁을 먹읍시다 Hadi akşam yemeği yiyelim.


- 언제 만날까요? Ne zaman buluşalım?
- 토요일에 만납시다. Cumartesi buluşalım.

1.Kur 13. Ders Korece - Yapalım mı?


Fiil + (으)ㄹ까요? Yapalım mı?


Fiil sesli harfle bitiyorsa ㄹ까요, sessiz harfle bitiyorsa (으)ㄹ까요 eklenir.


이스탄불에 갈까요? İstanbul'a gidelim mi?


영화를 볼까요? Film seyredelim mi?


책을 읽을까요? Kitap okuyalım mı?


시에 만날까요? Saat kaçta buluşalım?


점심에 무엇을 먹을까요? Öğlen yemeğine ne yiyelim?
-불고기를 먹읍시다. Pulgogi yiyelim.


어디로 여행 갈까요? Nereye seyahate gidelim?
모로코로 갑시다. Fas'a gidelim.


지금 공부할까요? Şimdi ders çalışalım mı?
아니요, 쉽시다. Hayır, dinlenelim.


Not : 반말(pammal) en düşük hitap şeklinde kullanımı şöyledir.
(으)ㄹ까요 da ki 요 atılır. (으)ㅂ시다 da "자" ya dönüşür.

하다 ==>합시다 ==> 하자
(하자요 şeklinde bir kullanım yoktur.)

어디로 여행 갈까? Nereye seyahate gidelim?
모로코로 가자. Fas'a gidelim.

내일 만날까? Yarın buluşalım mı?
응, 마나자. Evet, buluşalım.

뭘 먹을까? Ne yiyelim?
케밥을 먹자. Kebap yiyelim.