1. Kur 11.Ders Korece Günler

- 오늘은 무슨 요일입니까?

-오늘은 수요일입니다.

-내일은 무엇을 하십니까?

-집에서 쉽니다. 설아 씨가 무엇을 하십니까?

-학교에 갑니다.

- 토요일과 일요일에도 학교에 가십니까?

-아니요, 주말에는 식당에 갑니다. 친구를 만나고 점심을 먹습니다.---------------------------------------------------------------------- Bugün hangi gün?

- Bügün çarşamba.

- Yarın ne yapıyorsunuz?

- Evde dinleneceğim. Sora şi ne yapıyorsunuz?

- Okula gidiyorum.

- Cumartesi ve pazar da okula gidiyormusunuz?

- Hayır, haftasonu lokantaya gidiyorum. Arkadaşımla buluşup öğlen yemeği yiyoruz.

1. Kur 11. Ders Korece Günler ve Aylar
Günler


월요일 Pazartesi
화요일 Salı
수요일 Çarşamba
목요일 Perşembe
금요일 Cuma
토요일 Cumartesi
일요일 Pazar

Hangi Ay Hangi Gün?Dakika 4.23'te ayların okunuşunu dinleyebilirsiniz.
Aylar

일월 Ocak

이월 Şubat

삼월 Mart

사월 Nisan
오월 Mayıs

유월 Haziran

칠월 Temmuz

팔월 Ağustos
구월 Eylül

시월 Ekim

십일월 Kasım

십이월 Aralık


오늘은 며칠입니까? Bugünün tarihi nedir?

8월 15일입니다. 15 ağustos.

1. Kur 11. Ders Korece Kelimeler

요일 ----------- Gün
내일 ----------- Yarın
씨 -------------- Bay, Bayan
무엇 ----------- Ne
학교 ----------- Okul
주말 ----------- Hafta Sonu
식당 ----------- Restorant
친구 ----------- Arkadaş
점심 ----------- Öğle yemeği
만나다 -------- Buluşmak, görüşmek
먹다 ----------- Yemek Yemek
쉽다 ----------- Dinlenmek
하다 ----------- Yapmak
가다 ----------- Gitmek

1.Kur 11. Ders Korece'de Zaman Edatları

Zaman edatlarının kullanımı şu şekildedir.


1.'에 ' Türkçe'de tam karşılığı olmayan bir kullanımdır. İngilizcede ki 'on' ekine karşılık gelir.


토요일에 학교에 가지 않습니다.

Cumartesi okula gitmiyorum.2. '에도' de,da, bile anlamında kullanılır.


일요일에도 학교에 가요.

Pazar bile okula gidiyorum. (pazarda)

주말에도 도서관에서 공부해요.

Hafta sonunda da kütüphanede çalışıyorum.3. 에는 Diğer bir günle kıyaslarken, birazda vurgu amacıyla kullanılır.


주말에는 집에서 쉽니다.

Hafta sonu evde dinleniyorum.

1.Kur 11.Ders Korece 와/과

와/과

Ve anlamındadır. 9. derste ki 've' anlamında ki 고 dan farklı olarak iki cümleyi birleştirmek için değil iki kelimeyi birleştirmek için kullanılır. Kelime sesli harfle biterse 와, sessiz harfle biterse 과 kullanılır.토요일과 일요일에는 도서관에서 공부해요.
Cumartesi ve pazar kütüphanede çalışıyorum.


저는 영어와 한국어를 가르칩니다.
Ben İngilizce ve Korece öğretiyorum.

1.Kur 1-10 Ders Tekrarı

Boşlukları uygun ekle doldurun


1. 입니다, 있습니다


1. 저는 학생.....................
2. 책상이 .....................
3.의자도 ........................
4. 여기는 우리 학교..................
5. 제 친구는 미국 사람....................
6. 제 방에 친구가 ......................

Cevaplar
2. 을/를/ 에, 에서, 와/과


1. 나는 도서관........ 가요.
2. 우리 교실은 2층....... 있어요.
3. 내 방에는 책상....... 의자가 있어요.
4. 나는 식당......... 차........ 마셔요.
5. 알리 씨는 학교....... 와요.
6. 나는 극장....... 영화....... 봐요.

Cevaplar3. 과/와, 을/를, 에, 에서, 도, 고

여기는 내 방입니다. 내 방은 2층.......... 있어요. 내 방에는 책상......... 침대가 있어요. 침대 위에는 공책............ 연필이 있어요. 내 방에는 냉장고.......... 있어요. 냉장고는 책상 옆............. 있어요. 내 가방은 의자 옆에 있.......... 시계는 책상 위에 있어요. 책상 아래에는 구두가 있어요. 내 방에는 텔레비전과 꽃은 없어요. 나는 내 방............ 한국어 공부........... 합니다.

Cevaplar

1. Kur 10. Ders Korece - Hava Durumu

오늘은 날씨가 어떻습니까?

날씨가 좋습니다.

덥습니까?

아니요, 덥지 않습니다.

한국은 요즈음 날씨가 어떻습니까?

춥습니다.


--------------------------------------------------------------


Bügün hava nasıl?


Hava güzel.


Çok sıcak mı?


Hayır, çok sıcak değil.


Kore'de bugünlerde hava nasıl?


Soğuk.

1. Kur 10. Ders Korece - Kelimeler Hava

오늘 ------------ Bugün
날씨 ------------ Hava
요즈음 --------- Bügünlerde
어떻다 --------- Nasıl
좋다 ------------ İyi
니쁘다 --------- Kötü
덥다 ----------- Aşırı Sıcak
따뜻하다 ------ Sıcak
춥다 ----------- Soğuk
비 -------------- Yağmur
비가 오다 ------ Yağmur Yağmak
눈 -------------- Kar
눈이 오다 ------ Kar Yağmak

1. Kur 10. Ders Korece - Nasıl?

İsim 이- 가 어떻습니까? / 어때요? ........ Nasıl?

날씨가 어떻습니까?
Hava nasıl?

책이 어떻습니까?
Kitap nasıl?

이 음식이 어때요?
Bu yemek nasıl

1. Kur 10. Ders Korece - Sonu 'ㅂ' İle Bitenler

Sonu ㅂ ile bitenler sesli harfle yanyana gelirse ㅜ ya dönüşüp cümle sonu ve zaman ekleriyle birleşir.


1. 어렵다 ----- 어렵습니다 ----- 어려워요 ----- 어려웠어요
2. 쉽다 ------- 쉽습니다 ------- 쉬워요 ------- 쉬웠어요
3. 덥다 ------- 덥습니다 ------- 더워요 ------- 더웠어요
4. 춥다 ------- 춥습니다 ------- 추워요 ------- 추웠어요
5. 맵다 ------- 맵습니다 ------- 매워요 ------- 매웠어요

1. zor olmak -------- zor ------ zor --------- zordu
2. kolay olmak ------ kolay ---- kolay ------- kolaydı
3. sıcak olmak ------ sıcak ----- sıcak ------- sıcaktı
4. soğuk olmak ----- soğuk ---- soğuk ------ soğuktu
5. acı olmak -------- acı ------- acı --------- acıydı