1. Kur 1. Ders - Kore Alfabesi1. Sessiz Harfler (자음 Çaım)


(), , (), , , (), (), , (), , , , ,


Başta olursa K ortada olursa G sesi gibi okunur.
가수(kasu) Şarkıcı 가게 (Kage) Dükkan 학원(Hagwon) Dersane, Kurs
Sert sekilde K ve G arası genellikle başta G ye yakın bir sesle okunur vurgulu ve tok bir şekilde.
깎다 (깍따ggakda) Kesmek   깨끗하다 (Gekkıdhada) Temiz


N sesiyle okunur.
너무 (Nomu) Çok, Fazla 나무 (Namu) Ağaç  나뭇잎 (나문닙 Namunnib) Yaprak, Yeşillik(Nal) Gün 설악산 (Soragsan) Sorag dağı (Kore’de bir dağ ismi)
Kelime başında T sesiyle okunur. Kelime sonunda ve hece başında genelde D sesiyle okunur.
(Tul) İki  덥다 (Topda) Sıcak, Çok sıcak (Daha çok hava için kullanılır.)
게다가 (Kedaga) Üstelik, Ayrıcı
Sert D sesiyle okunur vurgulu ve tok bir şekilde.
따뜻하다 (Daddıthada) Sıcak (İnsan, yiyeçek, içeçek, renkler ve yerler içinkullanılır.)     
뜨겁다 (Dıgobta) Çok sıcak    (Dal) Kız evlat
Kelime ve hece sonunda ve başında L sesiyle, ortasında R sesiyle okunur.
라디오 (Radio) Radyo  레몬 (Lemon) Limon  
젓가락 (저까락/젇까락Çokkarag/Çodgarag) Yemekte Kullanılan Çubuk
M sesiyle okunur.모두 (Modu) Hepsi, Herkes  머리 (Mori) Kaf, Baş
B sesiyle okunur. Kelimenin başında genellikle “P” sesiyle okunur.
 바꾸다 (Pakkuda) Değiştirmek  바구니
(Paguni) Sepet
가깝다 (가깝따Kaggabda) Yakın (İlişki ve Mesafe)
Sert B sesiyle okunur, vurgulu ve tok bir şekilde.
빨간색 (Balkansek) Kırmızı 빠르다 (Barıda) Hızlı, Çabuk
S sesiyle okunur. Kendinden sonra sesli harflerden (i) gelirse Ş sesini alır. Kelimenin sonunda D/T sesiyle okunur.
(San) Dağ 시간 (Şi gan) Vakit, Zaman (Od) Kıyafet, Elbise
Sert S sesiyle okunur, vurgulu ve tok bir şekilde. ㅅ gibi harfinden önce gelirse Ş sesi verir.
싸다 (Sada) Ucuz  날씨 (Nalşi) Hava
Ng sesiyle okunur. “N” ye çok vurgu yapmadan “G” genizden gelecek sekilde okunur. Ayrıca kelime başında olan sesli harflerin önüne gelir ve okunmaz.
여동생 (Yodongseng) Kız kardeş 생각 (Senggak) Fikir, Düşünce 이따가 (iddaga) Birazdan


 
Başta olursa C ve Ç sesi arasında ama daha çok Ç ye yakın bir sesle okunur. Kelimenin sonunda “D” sesiyle okunur. Ortada olursa C sesiyle okunur.
(Çam) Uyku   금지 (Kımci) Yasak     
(Nad) ÖğlenSert C sesiyle okunur, vurgulu ve tok bir şekilde.
짜다 (Cada) Tuzlu  둘째
(Tulce) İkinci


Ç sesiyle okunur. . Kelimenin sonunda “D” sesiyle okunur.
낯설다 (Nadsolda) Yabancı  창문 (Çangmun) Pencere  추억 (Çuok) Hatıra


  K sesiyle okunur.

컴퓨터 (Kompyuto) Bilgisayar   코끼리 (Kokkiri) Fil


T sesiyle okunur.
태극기 (Tegıggi) Kore bayrağı 태권도 (Tekwondo) Tekvando  태어나다 (Teonata) Doğmak


P sesiyle okunur. 
파란색 (Paransek) Mavi  피곤하다 (Pigonhada) Yorgun  대피소 (Tepiso) Sığınak


 
H sesiyle okunur. Kelimenin sonunda “D” sesiyle okunur. Hecenin sonunda ve kelime ortasında  genelde okunmaz.
간호사 (Kanhosa / Kanosa) Hemşire좋다 (조타Çota) Güzel, İyi
 
이렇게 (İroke) Böyle

* Kelime okumaları için "Okunuş Kuralları" kısmını kontrol etmenizi tavsiye ederim.

2.Sesli Harfler (모음 / Moım)

ㅏ(ㅐ, ㅒ), ㅑ, ㅓ (ㅔ, ㅖ), ㅕ, ㅗ (ㅘ, ㅙ, ㅚ), ㅛ, ㅜ (ㅝ, ㅞ, ㅟ), ㅠ, ㅡ (ㅢ), ㅣ

A sesiyle okunur.

Ya şeklinde okunur. Ağzınızı “A” diyecekmiş gibi açıp “Ya” demelisiniz.

O sesiyle okunur.

Yo şeklinde okunur. Ağzınızı “O” diyecekmiş gibi açıp “Yo” demelisiniz.

O sesiyle okunur. Ağzınızı “U” diyecekmiş gibi açıp “O” demelisiniz.

Yo seklinde okunur. Ağzınızı “U” diyecekmiş gibi açıp “Yo” demelisiniz.

U sesiyle okunur.

Yu sesiyle okunur.

I şeklinde okunur.

İ şeklinde okunur.

E şeklinde okunur.

Ye şeklinde okunur.

E şeklinde okunur.

Ye şeklinde okunur.

Oa hızlı söylerken Wa der gibi okunur

We şeklinde okunur.

We şeklinde okunur.

Wo şeklinde okunur.

We şeklinde okunur.

Wi şeklinde okunur.

ıi - ıy şeklinde okunur. Sahiplik eki şeklinde gelirse E şeklinde okunur.
의사 (ıysa) Doktor  의미 (ıimi) Anlam


Ayrıca aşağıda ki linkleri tıklayarak hem harfi görür hem duyar hemde harfi okurken ağzınızın alması gereken şekli görürsünüz.
Sesli harfler Sayfanın üstünde Next kısmınıda tıklayınız.
Çift sesli harfler
Sessiz harfler

1. Kur 1. Ders - Korece Yazılış Yönü

Harfler yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru yazılır.1. Kur 1. Ders - Korece Yazılış Yönü 2

Harfler yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru yazılır.