1. Kur 4. Ders Korece - 이것은 무엇입니까?

이것은 무엇입니까?
우산입니다.

저것은 무엇입니까?
의자입니다.

이것은 시계입니까?
네, 시계입니다.

이것은 바나나입니까?
아니요, 바나나가 아닙니다.
그것은 사과입니다.
Bu nedir?
Şemşiye.
Şu nedir?
Saldalyedir.
Bu saat mi?
Evet, saat.
Bu muz mu?
Hayır, muz değil.
O elma.

1. Kur 4. Ders Korece - 입니까 - 입니다

İsim 은 무엇입니까? ..... nedir?
.....ın muoşimnikga?


ㅂ니까 Cümlenin sonuna gelerek hem genis hem şimdiki zaman anlamı katarak cümleyi soru cümlesi olarak bitirmeye yarar. Eklendiği kelimeyle birlikte cümleye bitirici anlam yükler.

ㅂ니까 Sesli harfle biten kelimelere eklenir.
이다 ==> 입니까?
가다 ==> 갑니까?


습니까 Sessiz harfle biten kelimelre eklenir.
먹다 ==> 먹습니까?
읽다 ==> 읽습니까?

Burada bizde ki mı dır - mi dir gibi ekleride karşılar.

이것은 무엇입니까? Bu ne dir?
igosın muoşimnikga?

은 isim 입니다. ....dir.
ın..... imnida.

-ㅂ니까 ile aynı kullanımdadır. Ama olumlu cümlenin sonunda kullanılır. -ㅂ니까 da ki 까 yı görünce cümlenin soru cümlesi olduğunu anlarız. Sesli ve sessiz kelimenin sonuna ekleniş şeklide -ㅂ니까 ile aynıdır. Cümlenin soru mu yoksa olumlu cümlemi olduğunu anlamak için son heceye bakmamız yeterli olacaktır.


이것은 바나나입니다. Bu muzdur.
igosın bananaimnida.

1. Kur 4. Ders Korece - 이/가 아닙니다

아니요, İsim이/가 아닙니다
hayır, ......... değil.

İsim yazan kısma herhangi bir isim yerleştirip diğer cümleler oluşturulur.
Kelime sessiz harfle bitiyorsa 이 eklenir, kelime sesli harfle bitiyorsa 가 eklenir.

이것은 나무입니까?

아니요, 나무가 아닙니다.

(Bu ağaç mı?)
(Hayır, ağaç değil.)

이것은 볼펜입니까?

아니요, 볼펜이 아닙니다.

그것은 연필입니다.

(Bu tükenmez kalem mi?)
(Hayır, tükenmez kalem değil.)
(O kurşun kalem.)

1. Kur 4. Ders Korece - 이,그,저

이,그,저 (i,kı,ço) bu, o, şu

Mutlaka bir isimle birlikte kullanılırlar. "Bu ne?" demek için sadece 이 yetmez yanında 것 kelimesini de kullanmalıyız. Direk nesnenin kendisini söyleyeceksek, o zaten bir isim olduğu için birde 것 kelimesini kullanmamıza gerek yoktur. 이 집 bu ev, 그 컴퓨터 o bilgisayar,  저 나무 şu ağaç şeklinde kullanabiliriz.


a. 이게,그게,저게

“것”(kot) Şey demektir. '이것(igot), 그것(kıgot), 저것(çogot)` şeklinde kullanılır.

 Bunları '-이' ile kullanırsak 이게,그게,저게 şeklinde de yazabiliriz.

이것 + 이 = 이게 (ige) Bu (Söyleyene yakın şeyler için kullanılır.)
그것 + 이 = 그게 (kıge) O (Söyleyene uzak ama dinleyene yakın.)
저것 + 이 = 저게 (Çoge) Şu (Söyleyendende dinleyendende uzak.)

* 이 eklemeden söylemek istersek sadece 이거(igo) da diyebiliriz. 
이것이 창문이에요. ( Gramare en uygun kullanımdır. )
이게    창문이에요.  ( Birleştirilmiş halidir.)
이거    창문이에요.  ( Günlük, belirleyici ek almamış halidir.)
Hepsi "Bu penceredir" demektir. Birinci kullanım  daha çok kitaplarda ve resmi konuşmalarda kullanılır. İkinci ve üçüncü kullanımı günlük hayatta daha çok karşınıza çıkar. 이게/이거 얼마예요? Bu ne kadar? şeklinde kullanılır.

b. 이건,그건,저건
'이것(igot), 그것(kıgot), 저것(çogot)` a “은” eklenmiş halidir.

이것 + 은 = 이건 (igon) Bu (Söyleyene yakın şeyler için kullanılır.)
그것 + 은 = 그건 (kıgon)O (Söyleyene uzak ama dinleyene yakın.)
저것 + 은 = 저건 (çogon)Şu (Söyleyendende dinleyendende uzak.)

이것은   책이에요.   ( Gramare en uygun kullanımdır. )
이건       책이에요.   ( Birleştirilmiş halidir.)
이거는   책이에요.   ( Günük )
Hepsi " Bu kitaptır." anlamına gelir.

이게 뭐예요? (ige muoyeyo?) Bu nedir?
이게 시계예요 (ige sigeyeyo.) Bu saattir.
그럼 저건 뭐예요? (gırom cogon muoyeyo?) Peki şu nedir?
문이에요. (mun ieyo) Kapıdır.


c. 이분,그분,저분
이, 그, 저' kişi anlamında ki '분'(pun) da eklenir.

'이분(ibun) Bu kişi, 그분(kıbun) O kişi, 저분(Çobun) Şu kişi'

Bunlara 이 ve 은 geldiği zaman herhangi bir kısıltma kullanılmaz olduğu gibi yazılır.
'이분이, 그분이, 저분이, 이분은, 그분은, 저분은 gibi.

이분이 누구예요? (ibuni nuguyeyo?) Bu kim?
친구예요. (çinguyeyo) Arkadaşım.

*사람(saram) - İnsan ile de kullanılır. 이분, 이 사람 dan daha saygılı bir kullanımdır.