1. Kur 3. Ders Korece - Tanışma


A- 이름이 무엇입니까? (irımi muoşimnikga?)
B- 제 이름은 아이순입니다. (çe irımın aisun imnida.)
A- 어느 나라 사람입니까? (onı nara saram imnikga?)
B- 터키사람입니다. (tokisaram imnida.)
A- 선생님입니까? (sonsengnim imnikga?)
B- 아니요, 선생님 아닙니다. 학생입니다. (aniyo, sonsengnim animnida. Hakseng imnida.)
한국어를 공부합니다. (hangugorıl gongbuhamnida.)
A- 어디에 삽니까? (odie samnikga?)
B- 이스탄불에 삽니다. (isıtanbure samnida.)
A- 만나서 반갑습니다. (mannaso pankabsımnida.)
B- 저도 만나서 반갑습니다. ( çodo mannaso pankabsımnida.)

A-Adınız nedir?
B- Benim adım Aysun.
A- Nerelisiniz?
B- Türküm.
A- Ögretmen misiniz?
B- Hayır öğretmen değilim. Ögrenciyim.
Korece öğreniyorum.
A- Nerede yaşıyorsunuz?
B- İstanbulda yaşıyorum.
A- Tanıştığımıza memnun oldum.
B- Bende tanıştığımıza memnun oldum.

1. Kur 3. Ders Korece - Tanışma

1. Kur 3. Ders Korece - Kelimeler

이름 :İsim
무엇 :Ne
제 : Benim
어느 : Hangi
나라 : Ülke
사람 : İnsan
터키 : Türkiye
선생님 : Öğretmen
학생 : Öğrenci
한국어 : Korece
공부하다 : Çalışmak
이스탄불 : İstanbul
만나다 : Tanışmak
반갑다 : Memnun olmak
도 : de-da

1. Kur 3. Ders Korece - Ülkeler


한국(대)                                          Kore 
북한                                                           Kuzey Kore
터키                                                           Türkiye
키프로스                                                    Kıbrıs

미국                                                           Amerika
캐나다                                                       Kanada
영국                                                           İngiltere
독일                                                          Almanya
프랑스                                                      Fransa
이탈리아                                                  İtalya
호주                                                         Avustralya
덴마크                                                     Danimarka
핀란드                                                     Finlandiya
멕시코                                                     Meksika
스페인                                                     İspanya
벨기에                                                     Belçika
브라질                                                     Brazilya
캄보디아                                                 Kamboçya
콜롬비아                                                 Kolombiya
가나                                                        Gana
케냐                                                        Kenya
나이지리아                                             Nijerya
네팔                                                        Nepal
세네갈                                                    Senegal
이집트                                                    Mısır
중국                                                       Çin
일본                                                       Japonya
말레이시아                                            Malezya
대만 / 타이완                                         Tayvan
베트남                                                   Vietnam
파키스탄                                               Pakistan
러시아                                                   Rusya
카자크스탄                                           Kazakistan
키르기스스탄                                      Kırgızistan
아제르바이잔                                      Azerbaycan
알바니아                                              Arnavutluk
불가리아                                             Bulgaristan
헝가리                                                 Macaristan
루마니아                                             Romanya
아라비아                                            Arabistan
아프가니스탄                                     Afganistan
이란                                                     İran
이라크                                                 Irak
이스라일                                             İsrail
리비아                                                Libya
요르단                                                Ürdün
카타르                                                Katar

1. Kur 3. Ders Korece - 제 – 내 (isim) Benim

제 – 내 (isim) Benim
나의 ---> 내
자기의 ---> 제 şeklinde kısaltılır.

Korecede bazı şeyleri söylerken benim yerine bizim (우리) denir.

Benim ev değilde bizim ev, benim hanım değilde bizim hanım şeklinde kullanılır. Şimdi biraz kulağa garip gelsede Türkçe'de de böyle kullanılır. Eskiden eşler birbirinden bahsederken bizim hanım, bizim bey şeklinde söylenirmiş .‘Bizim ev’i biz de hala kullanıyoruz.

Genelde insanlardan bahsederken 우리 daha çok kullanılır.
-------------------> 우리 엄마(annem) - 우리 친구(arkadaşım)


제 이름은 알리입니다.
Benim adım Ali.

이것은 제 책입니다.
Bu benim kitabım.

내 방이 2층에 있습니다.
Benim odam ikinci kattadır.

1. Kur 3. Ders Korece - 도

도 (to) de/da

Kullanımı bizde ki ile aynıdır. Aynı yapılan ve ek olarak yapılan işler için kullanılır
Kullandığımız zaman '-을/를` ,'-은/는' ve '-가/이' yi kaldırırız.

나는 가요.(nanın kayo.) Ben gidiyorum.
나도 가요.(nado kayo.) Ben de gidiyorum.

사과가 있어요.(sagoaga issoyo.) Elma var.
사과도 있어요.(sagoado issoyo.) Elma da var.
귤도 먹고 바나나도 먹었어요. Mandalina da yedim muz da yedim.
오늘도 학교에 안 갔어요. Bugün de okula gitmedim.

1. Kur 3. Ders Korece - 이다: Olmak


'이다'(ida) Fiil : Olmak

Bizdeki kullanımıyla hemen hemen aynıdır. İsimlerle kullanılır ve aralarında boşluk olmaz. İki kullanımı vardır. Kelime sesli harfle bitiyorsa 예요 sessiz harfle bitiyorsa 이에요 eklenir.


Cümle içinde kullanımı :

Ben Samiyim. 나는 사미예요. (Nanın Sami yeyo.)
Ben öğrenciyim. 나는 학생이에요. (Nanın hakseng ieyo.)

Yüksek hali 입니다. Şeklindedir. Sesliyle de bitse sessizle de bitse şekli değişmez.

저는 사미입니다.(Çonın Sami imnida)
저는 학생입니다.(Çonın hakseng imnida)

1. Kur 3. Ders Korece - 아니다

'아니다' (anida) Değil
이다 nın olumsuz halidir. Ama ondan farklı olarak isme 이/가 eklenerek kullanılır.

이것이 의자예요.(igoşi ıicayeyo) Bu sandalyedir.

이것이 의자가 아니에요. (igoşi ıicaga anieyo.) Bu sandalye değildir.

제가 선생님이 아니에요. (Conın sonsengnimi anieyo.) Ben öğretmen değilim.