Tanışma


A- 이름이 무엇입니까? (irımi muoşimnikga?)
B- 제 이름은 아이순입니다. (çe irımın aisun imnida.)
A- 어느 나라 사람입니까? (onı nara saram imnikga?)
B- 터키사람입니다. (tokisaram imnida.)
A- 선생님입니까? (sonsengnim imnikga?)
B- 아니요, 선생님 아닙니다. 학생입니다. (aniyo, sonsengnim animnida. Hakseng imnida.)
한국어를 공부합니다. (hangugorıl gongbuhamnida.)
A- 어디에 삽니까? (odie samnikga?)
B- 이스탄불에 삽니다. (isıtanbure samnida.)
A- 만나서 반갑습니다. (mannaso pankabsımnida.)
B- 저도 만나서 반갑습니다. ( çodo mannaso pankabsımnida.)

A-Adınız nedir?
B- Benim adım Aysun.
A- Nerelisiniz?
B- Türküm.
A- Ögretmen misiniz?
B- Hayır öğretmen değilim. Ögrenciyim.
Korece öğreniyorum.
A- Nerede yaşıyorsunuz?
B- İstanbulda yaşıyorum.
A- Tanıştığımıza memnun oldum.
B- Bende tanıştığımıza memnun oldum.

Tanışma

Kelimeler

이름 :İsim
무엇 :Ne
제 : Benim
어느 : Hangi
나라 : Ülke
사람 : İnsan
터키 : Türkiye
선생님 : Öğretmen
학생 : Öğrenci
한국어 : Korece
공부하다 : Çalışmak
이스탄불 : İstanbul
만나다 : Tanışmak
반갑다 : Memnun olmak
도 : de-da

Ülkeler


한국 Kore
미국 Amerika
캐나다 Kanada
영국 İngiltere
독일 Almanya
프랑스 Fransa
호주 Avustralya
멕시코 Meksika
스페인 İspanya
터키 Türkiye
중국 Çin
일본 Japonya
러시아 Rusya
말레이시아 Malezya
태만 Tayvan
베트남 Vietnam
카자흐 Kazakistan
키르기스 Kırgızistan
아제르바이잔 Azerbaycan
아라비아 Arabistan

제 – 내 (isim) Benim

제 – 내 (isim) Benim

나의 ---> 내
자기의 ---> 제 şeklinde kısaltılır.

Korecede bazı şeyleri söylerken benim yerine bizim (우리) denir.

Benim ev değilde bizim ev, benim hanım değilde bizim hanım şeklinde kullanılır. Şimdi biraz kulağa garip gelsede Türkçe'de de böyle kullanılır. Eskiden eşler birbirinden bahsederken bizim hanım, bizim bey şeklinde söylenirdi.‘Bizim ev’i bizde hala kullanıyoruz.

Genelde insanlardan bahsederken 우리 daha çok kullanılır.
-------------------> 우리 엄마 - 우리 친구


제 이름은 알리입니다.
Benim adım Ali.

이것은 제 책입니다.
Bu benim kitabım.

내 방이 2층에 있습니다.
Benim odam ikinci kattadır.

도 (to) de/da


Kullanımı bizde ki ile aynıdır. Aynı yapılan ve ek olarak yapılan işler için kullanılır
Kullandığımız zaman '-을/를` ,'-은/는' ve '-가/이' yi kaldırırız.

나는 가요.(nanın kayo.) Ben gidiyorum.
나도 가요.(nado kayo.) Bende gidiyorum.

사과가 있어요.(sagoaga issoyo.) Elma var.
사과도 있어요.(sagoado issoyo.) Elmada var.
귤도 먹고 바나나도 먹었어요. Mandalina da yedim muz da yedim.
오늘도 학교에 안 갔어요. Bugünde okula gitmedim.

이다: Olmak

'이다'(ida) Fiil : Olmak


Bizde ki kullanımıyla hemen hemen aynıdır. İsimlerle kullanılır ve aralarında boşluk olmaz. İki kullanımı vardır. Kelime sesli harfle bitiyorsa 예요 sessiz harfle bitiyorsa 이에요 eklenir.


Cümle içinde kullanımı :

Ben Samiyim. 나는 사미예요. (Nanın Sami yeyo.)
Ben öğrenciyim. 나는 학생이에요. (Nanın hagseng ieyo.)

Yüksek hali 입니다. Şeklindedir. Sesliylede bitse sessizlede bitse şekli değişmez.

저는 사미입니다.(Çonın Sami imnida)
저는 학생입니다.(Çonın hagseng imnida)

아니다

'아니다' (anida) Değil
이다 nın olumsuz halidir. Ama ondan farklı olarak isme 이/가 eklenerek kullanılır.

이것이 의자예요.(igoşi ıiycayeyo) Bu sandalyedir.

이것이 의자가 아니예요. (igoşi ıiycaga aniyeyo.) Bu sandalye değildir.