1. Kur 11.Ders Korece Günler

- 오늘은 무슨 요일입니까?

-오늘은 수요일입니다.

-내일은 무엇을 하십니까?

-집에서 쉽니다. 설아 씨가 무엇을 하십니까?

-학교에 갑니다.

- 토요일과 일요일에도 학교에 가십니까?

-아니요, 주말에는 식당에 갑니다. 친구를 만나고 점심을 먹습니다.---------------------------------------------------------------------- Bugün hangi gün?

- Bügün çarşamba.

- Yarın ne yapıyorsunuz?

- Evde dinleneceğim. Sora şi ne yapıyorsunuz?

- Okula gidiyorum.

- Cumartesi ve pazar da okula gidiyormusunuz?

- Hayır, haftasonu lokantaya gidiyorum. Arkadaşımla buluşup öğlen yemeği yiyoruz.

1. Kur 11. Ders Korece Günler ve Aylar
Günler


월요일 Pazartesi
화요일 Salı
수요일 Çarşamba
목요일 Perşembe
금요일 Cuma
토요일 Cumartesi
일요일 Pazar

Hangi Ay Hangi Gün?Dakika 4.23'te ayların okunuşunu dinleyebilirsiniz.
Aylar

일월 Ocak

이월 Şubat

삼월 Mart

사월 Nisan
오월 Mayıs

유월 Haziran

칠월 Temmuz

팔월 Ağustos
구월 Eylül

시월 Ekim

십일월 Kasım

십이월 Aralık


오늘은 며칠입니까? Bugünün tarihi nedir?

8월 15일입니다. 15 ağustos.

1. Kur 11. Ders Korece Kelimeler

요일 ----------- Gün
내일 ----------- Yarın
씨 -------------- Bay, Bayan
무엇 ----------- Ne
학교 ----------- Okul
주말 ----------- Hafta Sonu
식당 ----------- Restorant
친구 ----------- Arkadaş
점심 ----------- Öğle yemeği
만나다 -------- Buluşmak, görüşmek
먹다 ----------- Yemek Yemek
쉽다 ----------- Dinlenmek
하다 ----------- Yapmak
가다 ----------- Gitmek

1.Kur 11. Ders Korece'de Zaman Edatları

Zaman edatlarının kullanımı şu şekildedir.


1.'에 ' Türkçe'de tam karşılığı olmayan bir kullanımdır. İngilizcede ki 'on' ekine karşılık gelir.


토요일에 학교에 가지 않습니다.

Cumartesi okula gitmiyorum.2. '에도' de,da, bile anlamında kullanılır.


일요일에도 학교에 가요.

Pazar bile okula gidiyorum. (pazarda)

주말에도 도서관에서 공부해요.

Hafta sonunda da kütüphanede çalışıyorum.3. 에는 Diğer bir günle kıyaslarken, birazda vurgu amacıyla kullanılır.


주말에는 집에서 쉽니다.

Hafta sonu evde dinleniyorum.

1.Kur 11.Ders Korece 와/과

와/과

Ve anlamındadır. 9. derste ki 've' anlamında ki 고 dan farklı olarak iki cümleyi birleştirmek için değil iki kelimeyi birleştirmek için kullanılır. Kelime sesli harfle biterse 와, sessiz harfle biterse 과 kullanılır.토요일과 일요일에는 도서관에서 공부해요.
Cumartesi ve pazar kütüphanede çalışıyorum.


저는 영어와 한국어를 가르칩니다.
Ben İngilizce ve Korece öğretiyorum.