1. Kur 17. Ders Korece - Aileniz kaç kişi?Image result for family clipart

알리: 가족이 몇 명이세요?

 잔 : 우리 가족은 모두 다섯이에요.
아버지와 어머니가 계시고, 형 하나 여동생이 하나 있어요.

알리: 형님이 무엇을 하세요?

잔: 형은 회사에 다녀요. 알리 씨 가족이 몇 명이세요?

알리:  우리 가족도 다섯 명이에요. 아버지가 안 계시고 어머니만 계세요.
누나 하나 남동생 둘이에요. 어머니가 주부시고 누나가 의사시고 남동생들이 둘 다 고등학생이에요.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ali: Aileniz kaç kişi?

Can : Ailemin hepsi beş kişi. Babam, annem, abim ve bir kız kardeşim var.

Ali: Abiniz ne iş yapıyor?

Can : Abim şirkette çalışıyor. Sizin aileniz kaç kişi?

Ali : Benim ailemde beş kişi. Babam yok sadece annem var. Bir ablam ve iki erkek kardeşim var.
Annem ev hanımı, ablam doktor, erkek kardeşlerimin ikiside lise öğrencisi.


* 발음 (parım) Okunuş

몇 명 (면 명 miyon miyong)

회사 (훼사 hüesa/hüsa)1. Kur 17. Ders Korece - Kelimeler

가족        - Aile
명            - Kişi (Sayı verirken kullanılır.)
분            - Kişi (Daha saygılı)
모두       - Hepsi
회사       - Şirket
선생님    - Öğretmen
도서관    - Kütüphane
마트        - Market
부모님    - Ebeveyn
교수님    - Profesör
사장님    - Patron

1. Kur 17. Ders Korece - (이) 지요?

(이) 지요?  Öyle değil mi? Dimi?  anlamında cümle sonu eki olarak kullanılır.

선생님이지요? Öğretmensiniz değil mi?
네, 선생님이에요. Evet, öğretmenim.

오늘은 월요일이지요? Bugün pazartesi değil mi?
아니요, 월요일이 아니에요. Hayır, bugün pazartesi değil.

저기 도서관이지요? Şurası kütüphane değil mi?
네. Evet.

너무 바쁘지요? Çok meşgulsünüz değil mi?
네, 너무 바빠요. Evet, çok meşgulüm.

집에 가지요? Eve gidiyor sunuz değil mi?
아니요, 마트에 가야 해요. Hayır, markete gitmem lazım.


1. Kur 17. Ders Korece - 님

님 eki isimlere eklenerek daha saygılı bir hitap şekli oluşturulur.

부모      - 부모님  Anne Baba, Ebeveyn

아버지  - 아버님  Baba

어머니  - 어머님  Anne

형          - 형님      Abi

교수      - 교수님   Profesör

* Bazı isimlerle kullanımı artık kalıplaşmıştır. Başka türlü kullanılmaz. Mesela öğretmen(선생님), patron(사장님), tanrı(하나님) gibi.

*Saygı ifadesi olan hanım ya da bey anlamına da gelen 씨 sadece özel isimlerle kullanılır.  민지 씨, 재원 씨, 경연 씨 gibi.

1. Kur 17. Ders Korece - 우리

우리 Biz demektir. Yanında bir isimle birlikte kullanıldığında  Bizim (Benim) anlamında da kullanılır. Korecede bizimde, bizim bey, bizim hanım şeklinde kullandığımız gibi kullanılır. Alçakgönüllülüğü ve saygıyı göstermek için, benim anlamında ki 내/제 den daha çok tercih edilir.

우리 남편 Bizim bey
우리 집 Bizim ev
우리 아들 Bizim oğlan
우리 나라 Benim ülkem
우리 말 Bizim dilimiz
우리 학교 Benim okulum

여기가 우리 학교예요. Burası benim okulum.

우리 집에 오세요. Bizim eve gelin.

우리 딸 예뻐요. Kızım güzeldir.


*나의 = 내 (Kısa) Benim (günlük / gayri resmi)
  저의 = 제 (Kısa) Benim (kibar)

우리 = Bizim (günlük / gayri resmi)
 저희 = Bizim ( kibar)