1. Kur 17. Ders Korece - 님

님 eki isimlere eklenerek daha saygılı bir hitap şekli oluşturulur.

부모      - 부모님  Anne Baba, Ebeveyn

아버지  - 아버님  Baba

어머니  - 어머님  Anne

형          - 형님      Abi

교수      - 교수님   Profesör

* Bazı isimlerle kullanımı artık kalıplaşmıştır. Başka türlü kullanılmaz. Mesela öğretmen(선생님), patron(사장님), tanrı(하나님) gibi.

*Saygı ifadesi olan hanım ya da bey anlamına da gelen 씨 sadece özel isimlerle kullanılır.  민지 씨, 재원 씨, 경연 씨 gibi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder