1. Kur 9. Ders Korece - Dün Ne Yaptın?

어제 무엇을 했어요?

친구를 만났어요. 점심을 먹고, 극장에 갔어요.

무슨 영화를 보았어요?


'타이타닉'을 봤어요. 음악이 아주 좋았어요.

-------------------------------------------------------------------------

Dün ne yaptın?

Arkadaşımla buluştum. Öğlen yemeği yiyip, sinemaya gittik.Hangi filmi seyrettiniz?


Titanik'i seyrettik. Müziği çok güzeldi.

1. Kur 9. Ders Korece - Geçmiş Zaman


1. Kur 9. Ders Korece - Geçmiş Zaman 2

1. Kur 9. Ders Korece - 았어요/았습니다 – 었어요/었습니다


Fiil – 았어요/았습니다 – 었어요/었습니다

Geçmiş zaman cümle sonu ekleridir. Bütün eklerde olduğu gibi gece ve gündüz bir araya gelmez kuralı geçerlidir. Bu yüzden son sesli harfi ㅏ yada ㅗ ile bitenlere 았어요 yada 았습니다 eklenerek cümle bitirilir.


영화를 보았어요 (봤어요) --> 보았습니다
Film seyrettim.

음악이 좋았어요 --> 좋았습니다
Müzik güzeldi.

차를 마시지 않았어요 --> 마시지 않았습니다
Çay içmedim.

친구를 만났어요 --> 만났습니다
Arkadaşla buluştum.

집에서 쉬었어요 --> 쉬었습니다
Evde dinlendim.

책을 읽었어요 --> 읽었습니다
Kitap okudum.

한국어를 공부했어요 --> 공부했습니다
Korece çalıştım.

1. Kur 9. Ders Korece - Cümle -고 Cümle

Cümle -고 cümle
Ve anlamıda katan bir bağlaçtır.
İki cümleyi birleştirmek için kullanılır.


저는 도사관에 가고 동생은 학교에 갑니다.
Ben kütüphaneye gidiyorum ve kardeşim okula gidiyor.

나는 한국어를 배우고 영어를 가르칩니다.
Ben korece öğreniyorum ve ingilizce öğretiyorum.

저는 아다나 케밥을 먹고 우리 남편은 도네르 케밥을 먹습니다.
Ben adana kebap yiyorum, eşim döner kebap yiyor.

1. Kur 9. Ders Korece - 은/는 + 무슨 +-입니까?

İsim 은/는 무슨 isim-입니까? Hangi

오늘은 무슨 요일입니까?
Bugün hangi gün?
오늘은 수요일입니다.
Bugün Çarşamba.

이것은 무슨 책입니까?
Bu hangi kitap?
그것은 한국어 책입니다.
O Korece kitabı.


무슨 영화입니까?
Hangi film?
타이타닉입니다.
Titanic.

1. Kur 9. Ders Korece - 은/는 + 어떤 +-입니까?

İsim은/는 어떤 isim-입니까? Ne çeşit, nasıl
무슨 dan farkı vardır ama günlük kullanımda ikiside birbirinin yerine kullanılır.

이것은 어떤 영화입니까?
Bu ne çeşit bir film?

재미있는 영화입니다.
Eğlenceli bir film.

어떤 음식입니까?
Nasıl bir yemek?

매운 음식입니다.
Acı bir yemek.