1. Kur 2. Ders Korece - Heceleri Yazmanın Kolay Yolu

Korecede heceleri bir kutunun içinde yazıyormuşsunuz gibi düşünmek mümkündür. Her hecede kaç harf varsa o kadar harf yazılır bir kutuya diye düşünebiliriz.

Sesli harfler başta tek yazılmazlar. Bu yüzden sesli harfin önüne 'ㅇ' getirilir ama okunmaz.

Kelime ya da hecenin başına gelen yatık çizgiyle olan sesli harfler(ㅡ, ㅜ, ㅛ vb.)  'ㅇ' nin ya da diger harfin altına, dik çizgiyle olan sesli harfler(ㅣ, ㅏ, ㅔ vb.) 'ㅇ' nin yanına yazılarak heceler oluşturulur.

우유
아이


1. Kur 2. Ders - Korece Hecelerin Yazılması
Korecede heceleri bir kutunun içinde yazıyormuş gibi düşünürsek daha kolay olur demiştik. Bazı arkadaşlar okunuşun hangi sırayla olacağını bilemediklerini söylemişti onlar için ve onlar gibi karıştıranlar için küçük bir örnek hazırladım.

Görüldüğü gibi koreceyi okumak çok zor değil.

1. Kur 2. Ders - Korecede Yabancı Kelimelerin Yazılışı

 
A 
I 
R
B
İ  
S
C
J
 ㅈ
Ş
Ç
K
T
D
L
U
E
M
Ü
위 / 유
F
ㅍ 
N
V
 ㅍ
G
O
Y
이 / 야 
Ğ
 으
Ö
외 / 요
Z
 ㅈ
H
P 
D ve T sesleri yakın sesler olduğu için ㄸ sesi  
kalın olduğundan dolayı bu D yerine ㄷkullanılır. 
Korece yabancı bir kelime yazarken kullanılan E harfi bu ㅔdir.
Korecede yabancı bir kelime yazarken F yerine kullanılan harf ㅍdir.
Ğ yerine kelimeye göre ya 으 harfini koyarız yada hiçbir harf koymayız. 
Korecede yabancı bir kelime yazarken J yerine ㅈ kullanılır.
Korecede yabancı bir kelime yazarken kullanılan K harfi ㅋdir.
Korecede yabancı bir kelime yazarken kullanılan L harfi ㄹ dir.
Korecede yabancı bir kelime yazarken Şe yerine 셰, Şa yerine샤,
 Şi yerine 시kullanılır.
Korecede yabancı bir kelime yazarken V yerine ㅂ, Va yerine 와,
 Ve yerine 웨, Vo yerine 워, Vi yerine 위 kullanılır.
Korecede yabancı bir kelime yazarken Y yerine kullanılan  harf     
başta 야 ortada ve sonda 이  dir.
Korecede yabancı bir kelime yazarken Z yerine kullanılan  harf ㅈ  dir.


·         Yabancı kelimelerin sonu sessiz harfle bitiyorsa kelimenin sonuna sesi eklenmesi gerekiyor ama özellikle son zamanlarda duyulduğu şekilde yazılması normalleşti gibi diyebiliriz. Paket kelimesinde olduğu gibi 파케트 şeklinde yazmak en doğrusu ama 파겟 şeklinde de yazılsa olur. Telaffuzu daha doğru olduğu için artık daha çok telaffuza yönelik yazılıyor.
·         Sonu,  Korecede yazıldığı yerdeki  okunuşu  değişen bir kelimeyse de sonuna mutlaka ekleriz. Yer örneğinde olduğu gibi şeklinde yazsak yel şeklinde okunur o yüzden 예르 yerı şeklinde yazmak en doğru okunuş için gereklidir.

·        R ve L olarak ayrı ayrı harf olmadığı için ㄹ yabancı kelimelerde  başta hem L hem de R için yazılabilir. Ali gibi ortadaki L harfi için iki kere yazmamız gerekir 알리 şeklinde yazılıp Alli diye okunur.

        Örnekler  
* Türkçedeki gibi hecelerden oluşur kelimeler diye düşünürseniz yazması da daha kolay olur.
Kapı              카프 (Kapı)   

Kalem      칼렘 (Kallem)                                               
Zafer        자페르 (Caperı)
Volkan         월칸 (Volkan)

Fatma      파트마 (Patıma)

Fezleke     페즐레케(Pecılleke)
Arı          아르 (Arı)
Işık        으쉭 (Işık)         
Özlem      외즐렘 (Öcıllem)
Paket       파케트/파켓 (Paketı)

Üzüm        
 위쥠 (Ücüm)


Ürün        위륀 (Ürün
Yatak       야탁 (Yatak)
Yer               예르 (Yerı)
Reyhan       레이한 (Reihan)
Zeytin         제이틴 (Ceitin)

Ayşe
       아이 (Aişe)


Ağaç          아아츠 (Aaçı)

Ağrımak     ()르막(Aırımak)

Yağ             야으 (Yaı)

Anne          안네 (Anne)

Baba          바바 (Baba)

Çay            차이 (Çai)

Elma         엘마 (Elma)

Göz           교즈 (Gyocı)

Çıkış          츠크쉬(Çıkış)

Yeni          
예니 (Yeni)
Sevde       세브데 (Sebıde)
Munise    무니세 (Munise)
Van          (Van)

1. Kur 2. Ders - Korece Klavye


1. Kur 2.Ders - KORECE GRAMER YAPISI

GRAMER – 문법
Korecede üç hitap şekli vardır. Yüksek, orta ve düşük. Bu ekler fiillere ve sıfatlara eklenirken kelimenin sonu sesli harfle mi yoksa sessiz harflemi bitiyor bu çok önemlidir. Eklerde ona göre değişirler. Kelimelerin sonundaki 다 eki onların fiil yada sıfat olduklarını gösterir. Sonunun sesli mi yoksa sessiz harflemi bittigini 다 dan önceki harfe bakarak anlarız.
Örneğin : 가다 (kada) gitmek fiilidir ve sesli harf olan ㅏ ile biter.
읽다 (igda) okumak fiilidir ve sessiz harf olan ㄱ ile biter.
1. 저는 집에 갑니다. Yüksek Dereceli Hitap
나는 집에 가요. Orta Dereceli Hitap
나는 집에 가. Düşük dereceli Hitap

2. 저는 책을 읽습니다. Yüksek Dereceli Hitap
나는 책을 읽어요. Orta Dereceli Hitap
나는 책을 읽어. Düşük dereceli Hitap
Görüldüğü gibi kelimelerin son harflerine göre eklerde değişiyor. Bu üç hitapta da herhangi bir anlam değişikliği yoktur aralarında ki tek fark saygı dereceleridir. Bunlar ayrıntılı bir biçimde işlenecektir. Burada sadece örnek teşkil etmesi adına verilmiştir.

Birinci örnekteki bütün cümlelerin anlamı “Ben eve gidiyorum” dur. İkinci örnekte ki bütün cümlelerin anlamı da aynıdır: “Ben kitap okuyorum.”
Tek fark ilk hitabı kendinizden yaşça büyük insanlara, hiç tanımadığınız insanlara ya da makam olarak yüksek insanlara kullanırsınız. (öğretmen, doktor, patron gibi)

İkinci hitabı, yaşıt sayılabileceğiniz ve çok samimi olmasanızda bir şekilde ilişki içinde olduğunuz insanlara kullanırsınız. Birinci hitap kadar olmasada bu da saygılı bir konuşma şeklidir. Ama Kore’de özellikle yaşlılar kendilerine karşı yüksek dereceli hitabın kullanılmasını tercih ederler. O yüzden korece öğrenirken ilk öğrenmeniz gereken hitap şekli budur. Çünkü bir çocuğa yüksek derece de hitapla konuşsanız en fazla gülmeyle karşılaşırsınız ama bir yaşlıya düşük derece de hitapla konuşursanız azar bile işitebilirsiniz korede. Surat ifadelerinin hemen değiştiğini fark etmemek imkansızdır.

Üçünçü hitabı, çok samimi arkadaşlara ve çocuklara karşı kullanabilirsiniz. Ama yinede en iyisi Korecede belli bir seviyeye gelene kadar bu hitap şeklini kullanmamaya özen göstermenizdir.

Cümle dizilişi de genel olarak bizimki ile aynıdır diyebiliriz. Özne başta, yüklem sonda olur. Sondan eklemelidir. Özne ve yüklemde, teklik-çokluk ve kişi uygunluğu aranmaz.

저는 먹어요.                                              Ben yiyorum.
저는 저녁 먹어요.                                 Ben akşam yemeği yiyorum.
저는 저녁 일찍 먹어요.                        Ben akşam yemeğini erken yiyorum.
저는 에서 저녁  일찍 먹어요.          Ben evde akşam yemeğini erken yiyorum.

Gördüğünüz gibi cümle sıralaması bizdekine çok yakın. Arada istisnalar olsada genel olarak bizdeki sıralama ile aynı kullanılır.
"Biz akşam yemeğini yiyoruz." Türkçede yüklem ve özne kişilik ve teklik-çokluk bakımından uysada Korecede fiil sadece zaman olarak değişir.

우리는 저녁을 먹어요. "Biz akşam yemegi yiyoruz." diye çevrilir ama gördüğünüz gibi "yiyorum, yerim" anlamına gelen  먹어요 kullanılır.

저는     저녁을 먹었어요. Ben akşam yemeği yedim.
우리는 저녁을 먹었어요. Biz akşam yemeği yedik.


저는 매일 마셔요. Ben çayı hergün içiyorum.