1. Kur 18. Ders Korece - 못

    + Fiil  bir sebepten dolayı yapamamak. 안 olumsuzluk eki gibi fiilin önüne getirilerek kullanılır. 

피곤해서 밖에 못 갔어요. Yorgun olduğumdan dışarı  çıkamadım.
피곤해서 밖에 안 갔어요.  Yorgun olduğumdan dışarı  çıkmadım.

저는 어제 못 잤어요. Ben dün uyuyamadım.

우유 알레르기가 있어서 우유를 못 먹어요.Süte alerjim olduğundan süt içemiyorum.
* 못 먹어요 ㅁ den önce ㅅ gelme kuralından dolayı okunuşu 몸 머거요 dur.

공부하다(Ders çalışmak) / 숙체하다 (Ödev yapmak)/ 일하다 (İş yapmak/çalışmak) / 시작하다(Başlamak) gibi yapmak 하다 ile birleşip oluşan fiilerde 못 fiilin önüne değil hemen 하다 nın önüne getirilir.

나는 수영을 못 해요. Ben yüzemiyorum.

애기는 아직 말을 못 해요. Bebek henüz konuşamıyor.

주변이 너무 시끄러워서 공부를 못 했어요. Çevre çok gürültülü olduğu için ders çalışamadım.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder