1.Kur 14.Ders Korece - Yüzünden

cümle- (으)니까 cümle --> dığından, dığı için, bu yüzden anlamlarında kullanılır ve iki cümleyi sebep sonuç ilişkisi anlamında bağlar.


비가 오니까, 집에 가세요.
Yağmur yagdığından eve gidiniz.


날씨가 더우니까, 주스를 마십시다.
Hava sıcak olduğu için meyva suyu içelim.


시간이 없으니까, 택시를 탈까요?
Vaktimiz olmadığı için taksiye binelim mi?맛있으니까 많이 먹었어.
Lezzetli olduğu için çok yedim.

Hiç yorum yok: