1. Kur 12.Ders Korece - Öyle

그렇다 doğru, öyle anlamında kullanılır.여기가 이스탄불대학교입니까?

Burası İstanbul Üniversitesi mi?


네, 그렇습니다. /네, 그래요.

Evet, öyle.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder