Sayılar


Biri kendilerine ait diğeri ise Çince'den kalmış olan iki çeşit sayıları söyleme şekli vardır.
Telefon numaralarında, paralarda, adreslerde, günlerde ve yıllarda Çince'den kalmış olan sayılar kullanılır.일 년 - 이년 - 삼년(1 yıl - 2 yıl - 3 yıl)


일 개월 - 이 개월 - 삼 개월 (1 ay - 2 ay - 3 ay)


일주 - 이주 - 삼주 (1 hafta - 2 hafta - 3 hafta)


일일 - 이일 - 삼일 (1 gün - 2 gün - 3 gün)


한달 - 두달 - 세달 (1 ay - 2 ay - 3 ay)


한 시간 - 두 시간 - 세 시간 (1 saat - 2 saat - 3 saat)Korece Rakamlar

1 하나(한) 11 열하나(열한)
2 둘(두) 12 열둘(열두)
3 셋(세) 13 열셋(열세)
4 넷(네) 14 열넷(열네)
5 다섯 15 열다섯
6 여섯 16 열여섯
7 일곱 17 열일곱
8 여덟 18 열여덟
9 아홉 19 열아홉
20 스물 24 스물넷
30 서른 36 서른여섯
40 마흔 47 마흔일곱
50 쉰 53 쉰셋
60 예순 66 예순여섯
70 일흔 72 일흔둘
80 여든 81 여든하나
90 아흔 98 아흔여덟
100 백 200 이백
Çince'den Geçen Rakamlar


0 영 10 십
1 일 11 십일
2 이 12 십이
3 삼 13 십삼
4 사 14 십사
5 오 15 십오
6 육 16 십육
7 칠 17 십칠
8 팔 18 십팔
9 구 19 십구
20 이십 1000 천
30 삼십 2000 이천
40 사십 3000 삼천
50 오십 10000 만
60 육십 20000 이만
70 칠십 100000 십만
80 팔십 1000000 백만
90 구십 10000000 천만
100 백 100000000 억
200 이백

10 yorum:

sema dedi ki...

slm hani sesli okunuşları varya orada 11 열하나(열한)=yorhana(yorhan) 12 열둘(둘두)=yoldul olarak okunuyor
yani 11 de on yor diye, 12 de on yol diye söyleniyor
peki 13 ve sonrasının okunuşunda on bu (13 열셋(열세)=yolsed) şekildemi yoksa bu (13 열셋(열세)=yorsed)şekilde mi olacak?

koreceogrenelim dedi ki...

11 열하나 yorana diye okunur. ㅎ kelimenin ortasında okunmaya biliyordu biliyorsun ve ㄹde sessizden once gelmiş oluyor bu durumda.
13 열셋(열세)=yolsed

sema dedi ki...

çok teşekkür ederim sonsengnim. böylece bir kuralı daha öğrenmiş oldum.

sema dedi ki...

annyong sonsengnim,

Korece Rakamlar

하나(한) =hana(han)
둘(두) =dul(du)
셋(세)= sed(se)
넷(네)=ned(ne)
다섯 =tasod
여섯 =yosod
일곱 =ilgob
여덟 =yodolb
아홉 =ahob
열하나(열한)=yorana(yoran)
열둘(둘두)=yoldul(yoldu)
열셋(열세)=yolsed(yolse)
열넷(열네)=yolned(yolne)
열다섯=yoltasod
열여섯=yolyosod
열일곱=yolilgob
열여덟=yolyodolb
열아홉=yolahob
스물=sımul
스물넷=sımulned
서른=sorın
서른여섯=sorınyosod
마흔=maın
마흔일곱=maınilgob
쉰=şiun
쉰셋=şiunsed
예순=yesun
예순여섯=yesunyosod
일흔=irın
일흔둘=irındul
여든=yodın
여든하나=yodınhana
아흔=ahın
아흔여덟=ahınyodolb
백=beg
이백=ibeg

sema dedi ki...

annyong sonsengnim,
Çince'den Geçen Rakamlar

영 = yong
일 = il
이 = i
삼 = sam
사 = sa
오 = o
육 = yug
칠 = çil
팔 = pal
구 = ku
십= şib
십일 = şibil
십이= şibi
십삼 = şibsam
십사 = şibsa
십오 = şibo
십육 = şibyu
십칠 = şibçil
십팔 = şibpal
십구 = şibku
이십 = işib
삼십 = samşib
사십 = saşib
오십 = oşib
육십 = yugşib
칠십 = çilşib
팔십 = palşib
구십 =kuşib
백 = beg
이백 = ibeg
천 = çon
이천 = içon
삼천 = samçon
만 = mag
이만 =imag
십만 = şibmag
백만 = begmag
천만 = çonmag
억 = og

koreceogrenelim dedi ki...

slm,

12 열둘(둘두) yanlış yazmışım (열두)
여덟 =yodol aşağıda harflerin seslendirmesinde boyle okundugunu dinleyebilirsin.
십육 = şibyug
십구 = şibgu
만 = man

sema dedi ki...

annyong sonsengnim,
여덟 =yodol olarak okunmasının sebebi; daha öncede 없다 bu cümlede kural gereği ㅅden sonra bir sesli harf gelmediği için okunmadığını bu yüzden
ㅂ nin sadece dikkate alındığını söylemiştin. aynı kural bu cümledede geçerli olduğu için mi ㅂ okunmuyor. sadece ㄹdikkate alınıyor...

koreceogrenelim dedi ki...

Hayır onunla aynı değil. Neden okunmadığını bilmiyorum.

Bence bir dili fazla sorgulamamak lazım herşey kurallar dahilinde olmaz çünkü Türkçe'de açıklayamadığımız ve öylesine kullandığımız kelimeler var. Mesela diğerini bir kural olarak kabul etmişsin ve onu burda uygulamaya çalışıyorsun bu da işini zorlaştırıyor.
Bazen bu niye böyle sorusunu karşılayan tek cevap Korece böyle olduğu için oluyor.

Adsız dedi ki...

korecede hangi sayılar çoğunlukla kullanılıyor? çinceden geçen sayılar mi?
yoksa korece sayılar mı?

koreceogrenelim dedi ki...

Merhaba,
Hangisi daha fazla kullanılıyor bilemeyecegim ama ikiside kullanıldıkları yere göre hep kullanılıyor.
yani eger sorunuz birini ogrenmesek olur mu anlamındaysa malesef olmaz...
mesela bir iki diye sayarken, yaşını söylerken koreceyi, saatleri söylerkende saati korece ile dakikayı çinceden kalan sayılarla söylüyorlar.