1. Kur 6. Ders - Sayılar


Biri kendilerine ait diğeri ise Çinceden kalmış olan iki çeşit sayıları söyleme şekli vardır.
Telefon numaralarında, paralarda, adreslerde, günlerde ve yıllarda Çinceden kalmış olan sayılar kullanılır.일 년 - 이년 - 삼년(1 yıl - 2 yıl - 3 yıl)


일 개월 - 이 개월 - 삼 개월 (1 ay - 2 ay - 3 ay)


일주 - 이주 - 삼주 (1 hafta - 2 hafta - 3 hafta)


일일 - 이일 - 삼일 (1 gün - 2 gün - 3 gün)


한달 - 두달 - 세달 (1 ay - 2 ay - 3 ay)


한 시간 - 두 시간 - 세 시간 (1 saat - 2 saat - 3 saat)


Korece Rakamlar
1 하나(한)  11 열하나(열한)
2 둘(두)      12 열둘(열두)
3 셋(세)      13 열셋(열세)
4 넷(네)      14 열넷(열네)
5 다섯         15 열다섯
6 여섯         16 열여섯
7 일곱         17 열일곱
8 여덟         18 열여덟
9 아홉         19 열아홉
20 스물       24 스물넷
30 서른       36 서른여섯
40 마흔       47 마흔일곱
50 쉰           53 쉰셋
60 예순       66 예순여섯
70 일흔       72 일흔둘
80 여든       81 여든하나
90 아흔       98 아흔여덟
100 백        200 이백


Çince'den Geçen Rakamlar

0 영                            10 십
1 일                            11 십일
2 이                            12 십이
3 삼                            13 십삼
4 사                            14 십사
5 오                            15 십오
6 육                            16 십육
7 칠                            17 십칠
8 팔                            18 십팔
9 구                            19 십구
20 이십                  1 000 천
30 삼십                  2 000 이천
40 사십                  3 000 삼천
50 오십                10 000 만
60 육십                20 000 이만
70 칠십              100 000 십만 (şimman)
80 팔십            1 000 000 백만
90 구십           10 000 000 천만
100 백            100 000 000 일억(irok)
200 이백

* Sayıları okumak için kolay bir yöntem var.  일억 a kadar olan 만 dan büyük sayılarda
son dört sayı ayrılır ve başta kalan sayıya bakılır.
Örnek olarak :

10 000 000 --- 10 000 000 --- 1000 kalıyor geriye bu 천(çon) demek. Sonda ki 4 sıfırda 만(man)' ı karşılıyor.
Bundan dolayı, 천만 (çonman) olarak okuruz.

100 000 --- 100 000 --- 10 kalıyor geriye bu  십 demek. Sonda ki 4 sıfırda 만(man)' ı karşılıyor.
Bundan dolayı, 십만 (şimman) olarak okuruz.


 *일억 dan büyük sayılar içinse son 8 rakamı ayırıp okumaya çalışırız.
100 000 000 000 --- 100 000 000 000 --- 1 000 천 kalıyor geriye. O yüzden 천억 diye okunur.

Bizim okuduğumuz gibi düşünebiliriz aslında, farkı biz binler üzerinden söylüyoruz. Korecede on binler üzerinden söyleniyor.

1 000 bin             (bir tane bin)             10 000 만       (bir tane on bin )
10 000 on bin      (on tane bin )           100 000 십만   (on tane on bin )
100 000 yüz bin   (yüz tane bin)       1 000 000 백만  (yüz tane on bin) 
şeklinde de düşünülebilir.

* On binden küçük sayılarsa aynı bizde okunduğu şekilde basamak değerleri ile okunur.
925 = 900 + 20 + 5 --- 구백 이십 오 kubek işib o

 Nasıl okuruz?

90    구십                                               8245      팔천이백사십오
30    삼십                                       6 200 000      육백이십만
36    삼십육                                   1 000  003      백만삼
14    십사                                       4 070 000       사백칠만
78    칠십팔                                  19 450 290    천구백사십오만이백구십
101  백일
234  이백삼십사
555  오백오십오
20 yorum:

 1. slm hani sesli okunuşları varya orada 11 열하나(열한)=yorhana(yorhan) 12 열둘(둘두)=yoldul olarak okunuyor
  yani 11 de on yor diye, 12 de on yol diye söyleniyor
  peki 13 ve sonrasının okunuşunda on bu (13 열셋(열세)=yolsed) şekildemi yoksa bu (13 열셋(열세)=yorsed)şekilde mi olacak?

  YanıtlaSil
 2. 11 열하나 yorana diye okunur. ㅎ kelimenin ortasında okunmaya biliyordu biliyorsun ve ㄹde sessizden once gelmiş oluyor bu durumda.
  13 열셋(열세)=yolsed

  YanıtlaSil
 3. çok teşekkür ederim sonsengnim. böylece bir kuralı daha öğrenmiş oldum.

  YanıtlaSil
 4. annyong sonsengnim,

  Korece Rakamlar

  하나(한) =hana(han)
  둘(두) =dul(du)
  셋(세)= sed(se)
  넷(네)=ned(ne)
  다섯 =tasod
  여섯 =yosod
  일곱 =ilgob
  여덟 =yodolb
  아홉 =ahob
  열하나(열한)=yorana(yoran)
  열둘(둘두)=yoldul(yoldu)
  열셋(열세)=yolsed(yolse)
  열넷(열네)=yolned(yolne)
  열다섯=yoltasod
  열여섯=yolyosod
  열일곱=yolilgob
  열여덟=yolyodolb
  열아홉=yolahob
  스물=sımul
  스물넷=sımulned
  서른=sorın
  서른여섯=sorınyosod
  마흔=maın
  마흔일곱=maınilgob
  쉰=şiun
  쉰셋=şiunsed
  예순=yesun
  예순여섯=yesunyosod
  일흔=irın
  일흔둘=irındul
  여든=yodın
  여든하나=yodınhana
  아흔=ahın
  아흔여덟=ahınyodolb
  백=beg
  이백=ibeg

  YanıtlaSil
 5. annyong sonsengnim,
  Çince'den Geçen Rakamlar

  영 = yong
  일 = il
  이 = i
  삼 = sam
  사 = sa
  오 = o
  육 = yug
  칠 = çil
  팔 = pal
  구 = ku
  십= şib
  십일 = şibil
  십이= şibi
  십삼 = şibsam
  십사 = şibsa
  십오 = şibo
  십육 = şibyu
  십칠 = şibçil
  십팔 = şibpal
  십구 = şibku
  이십 = işib
  삼십 = samşib
  사십 = saşib
  오십 = oşib
  육십 = yugşib
  칠십 = çilşib
  팔십 = palşib
  구십 =kuşib
  백 = beg
  이백 = ibeg
  천 = çon
  이천 = içon
  삼천 = samçon
  만 = mag
  이만 =imag
  십만 = şibmag
  백만 = begmag
  천만 = çonmag
  억 = og

  YanıtlaSil
 6. slm,

  12 열둘(둘두) yanlış yazmışım (열두)
  여덟 =yodol aşağıda harflerin seslendirmesinde boyle okundugunu dinleyebilirsin.
  십육 = şibyug
  십구 = şibgu
  만 = man

  YanıtlaSil
 7. annyong sonsengnim,
  여덟 =yodol olarak okunmasının sebebi; daha öncede 없다 bu cümlede kural gereği ㅅden sonra bir sesli harf gelmediği için okunmadığını bu yüzden
  ㅂ nin sadece dikkate alındığını söylemiştin. aynı kural bu cümledede geçerli olduğu için mi ㅂ okunmuyor. sadece ㄹdikkate alınıyor...

  YanıtlaSil
 8. Hayır onunla aynı değil. Neden okunmadığını bilmiyorum.

  Bence bir dili fazla sorgulamamak lazım herşey kurallar dahilinde olmaz çünkü Türkçe'de açıklayamadığımız ve öylesine kullandığımız kelimeler var. Mesela diğerini bir kural olarak kabul etmişsin ve onu burda uygulamaya çalışıyorsun bu da işini zorlaştırıyor.
  Bazen bu niye böyle sorusunu karşılayan tek cevap Korece böyle olduğu için oluyor.

  YanıtlaSil
 9. korecede hangi sayılar çoğunlukla kullanılıyor? çinceden geçen sayılar mi?
  yoksa korece sayılar mı?

  YanıtlaSil
 10. Merhaba,
  Hangisi daha fazla kullanılıyor bilemeyecegim ama ikiside kullanıldıkları yere göre hep kullanılıyor.
  yani eger sorunuz birini ogrenmesek olur mu anlamındaysa malesef olmaz...
  mesela bir iki diye sayarken, yaşını söylerken koreceyi, saatleri söylerkende saati korece ile dakikayı çinceden kalan sayılarla söylüyorlar.

  YanıtlaSil
 11. öeneklerde iki kez ve iki farklı rakam çeşidiyle "ay" kelimesini kullanmışız. ay kelimesi anlamına gelen iki sözcük mü var? ve biri bir rakam çeşidiyle diğeri diğer rakam çeşidiyle mi kuıllanılıyor?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba,
   Evet iki şekilde de kullanabilirsiniz. Hangi sayı ile kullanıldığına dikkat edin yeterli.
   저는 영어를 3개월/3달 공부했습니다.
   Çonın yong-orıl sam kewol/se dal kongbuhessımnida.
   Ben İngilizceye 3 ay çalıştım.

   Sil
 12. merhaba korecede neden 2 farklı sayı sistemi olduğunu merak ettim araştırırken buldum meğer biri çinceden geçmiş sayenizde öğrendim teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 13. neden bu kadar karıştırıyorlarki. bi tanesi yeterdi :P
  ayrıca bize böyle bir imkan tanıdığınız için çok tşk ederim. gerçekten çok işime yarıyor bu site :)

  YanıtlaSil
 14. korece sıfır sayısını da öğrenebilir miyim??

  YanıtlaSil
 15. Ben de korece öyrenmek istiyorum hatta rakamlarıda. Azarbeycanda böyle bişey yok olmasını çok isterdim.türkce iyice bilmediyim için zorluk çekiyorum.size de çok teşekür ederim sağolun.

  YanıtlaSil
 16. Merhaba, bir sorum var Korece de sayılar on binlik üzerinden okunuyor mesela 12345678 sayısını okurken sayıyı 1234,5678 diye bölmeliyiz değil mi peki neden okurken arada 만 hecesi var yani okunuşu 천이벡삼십사오천육벡천십팔 olması gerekirken neden 천이벡삼십사"만"오천육벡천십팔 şeklinde cevaplarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 17. Öz korece 0 nasıl yazılıyor

  YanıtlaSil
 18. Merhaba,

  Öz Korece demekle ne kastettiniz tam anlayamadım ama sıfır 공 şeklinde de yazılıyor. Aynı zamanda top anlamındadır.

  Telefon numarasını söylerken bu kullanılır. 010 ile başlayan bir telefon numarasını 공 일 공 "kong il kong" şeklinde söyleyebilirsiniz.

  YanıtlaSil
 19. Merhaba İlayda Bengisu,

  Soru için teşekkür ederim. Sorunuz üzerine biraz eklemeler yaptım sayılar
  başlığı altına. 12 345 678 --- 천 이백 삼십 사만 오천 육백 칠십 팔 şeklinde okunur.

  Sadece kolay okumak için son dört hane ayrı hesaplanıp baş kısımlar okunur ama 4 hane 만 ı simgelediği için, ondan önce ki sayıya da 만 eklememiz gerekir. 삼십사 değil 삼십사만 olarak okunur.

  YanıtlaSil