1. Kur 16. Ders Korece - 지금 몇 시입니까?

지금 몇 시입니까?  ------
                                             ⟹  Şimdi saat kaç?
 지금 몇 시예요?    ------   
Saat kısmı Korece sayılarla, dakika kısmı Çinceden kalan sayılarla söylenir. Saatler geçiyor ve var değilde direk sayıların okunuşuyla söylenir. Biz 2.20 'yi ikiyi yirmi geçiyor şeklinde söyleriz. Koreliler 2 saat 20 dakika şeklinde söylüyorlar.

6. Derste de işlendiği gibi şu şekilde söylenir.

Saat       -       Dakika
1 한                    5 오
2 두                    12 십이
3 세                    15 십오
4 네                    20 이십
5 다섯                25 이십오
6 여섯                30 삼십   
7 일곱                40 사십
8 여덟                45 사십오
9 아홉                50 오십
10 열                  52 오십이
11 열한              55 오십오
12 열두              58 오십팔


* Buçuk (30) yerine yarım anlamına gelen da kullanılır.

두 시 삼십 분입니다.      Saat iki otuz dur.
두 시 반입니다.               Saat iki buçuktur.

일곱 시입니다.                Saat yedi.

열 시 십오 분이에요.      Saat onu çeyrek geçiyor. (Saat 10.15)

네 시 사십오 분입니다.  Saat 4. 45.


-시 (-분)에 Saat ... de/da 

아침 일곱 시 삼십 분에 일어나요.
 Sabah saat 7.30'da uyanıyorum.

수업이 2시에 끝나요.
Ders saat ikide bitiyor.

* Biz saat kelimesini saat, süre ve kolumuzda ya da duvarda kullandığımız saat anlamında kullanırız.
Korecede her biri için, ayrı kelime kullanılır.

Bir saat demek istersek 1시간(şigan)'ı kullanırız. (시간- Saat, süre - Kore sayıları ile kullanılır.) 
Saat bir demek istersek  1시(şi)'yi kullanırız.
Eşya olarak saat demek istersek 시계(şige)'yi kullanırız. (손목시계/팔목시계Kol saati - 벽시계 Duvar saati)

         하루에 5시간만 일해요.( Günde sadece 5 saat çalışıyorum.)
         일이 한 에 시작해요. ( İş saat 1 de başlıyor.)
         모래시계 샀어요.          ( Kum saati satın aldım.)

İsim + 쯤(에)

쯤 Gibi, civarında, yaklaşık anlamına gelir.

몇 시쯤에 만날까요? Saat kaç gibi buluşalım?
여덟  시쯤 어때요? 8 gibi nasıl?

1 시간쯤 전에 왔어요. Bir saat önce gibi geldim.

아홉 명쯤 있어요. Yaklaşık 9 kişi var.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

오전 Öğleden önce       오전 10시 30분.
오후 Öğleden sonra      오후  1시 28분.
정오 Öğlen 12               매일 정오에 만납시다. (Hergün 12 de buluşalım.)
자정 Gece 12                항상 자정에 자요. (Her zaman gece yarısı uyuyorum.)
새벽 Sabaha karşı         지금 새벽 3시. 
     Gündüz                 11시 30분
     Gece                     내일 10시 30분에 비행기 타겠어요. ( Yarın akşam saat 10.30'da uçağa bineceğim.)

아침 Sabah, Kahvaltı    
아침에 학교에 갑니다. Sabah okula gidiyorum.
아침을 많이 먹었어요. Kahvaltıda çok yedim.

점심 Öğlen, Öğlen Yemeği
점심 시간에 곡 가세요.      Öğlen saatinde mutlaka gidiniz.
오늘 점심에 뭘 먹을까요?  Bugün öğlen yemeğinde ne yiyelim?

저녁 Akşam, Akşam Yemeği
어제 저녁에 눈이 많이 왔어요. Dün akşam kar çok yağdı.
저녁을 먹고  영화를 봅시다.     Akşam yemeğini yiyelim ve film seyredelim.

1 yorum: