1. Kur 18. Ders Korece - 좋아하다 / 좋다

        İsim + 을 / 를  좋아하다     Bir şeyi sevmek, beğenmek


저는 여행을 참 좋아해요.              Ben seyahati çok seviyorum.

아이가 푸딩을 너무 좋아해요.     Çocuk pudingi çok seviyor.

이 노래를 정말 좋아해요.             Bu şarkıyı gerçekten seviyorum.

강아지를 좋아해요.                       Yavru köpeği seviyorum.

무엇을 좋아하세요?                      Neyi seversiniz?


       İsim + 이/가 좋다    Bir şeyin iyi olması, bir şeyin beğenilmesi, bir şeyden zevk alınması anlamlarına gelebilir.

날씨가 좋아요. Hava güzel

냄새가 좋아요. Koku güzel.

이 영화가 좋아요. Bu film iyi.

커피가 좋아요? 주스가 좋아요? Kahve mi seversin yoksa meyve suyu mu seversin? ( Hangisini istediğini/tercih ettiğini sormak için de kullanılır)

*좋아하다 이/가  ve 을/를 'ın ikisiyle de kullanılır.

친구가 좋아해요. Arkadaşım seviyor. (Bir şeyi, birini)
친구를 좋아해요. Arkadaşımı seviyorum.


       * 좋다           Geçişsiz fiildir yani nesne almaz bu yüzden 을/를 ile kullanılmaz.
          좋아하다   Geçişli fiildir yani nesne alabilir.

이 드라마가 좋아요.      ✓   Bu dizi güzel. 
이 드라마를 좋아요.      ❌  Bu diziyi güzel.
이 드라마를 좋아해요.  ✓   Bu diziyi beğeniyorum. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder