1. Kur 15. Ders Korece - 려고 하다

Fiil - (으)려고 하다 Planlamak, - Maya Niyet etmek,
-Mayı Düşünmek, Yapacak olmak


Sessiz harfle biten fiillere (으)려고, Sesli harfle biten fiillere 려고 eklenerek kullanılır. Genellikle gelecek zaman ile kullanılmaz.

한국어를 배우려고 해요.
Korece öğrenmeyi planlıyorum.

내일 친구를 마난려고 해요.
Yarın arkadaşımla buluşma niyetindeyim.
주말에 뭘 하려고 해요?
Hafta sonu ne yapmayı planlıyorsun? (Ne yapma niyetindesin)

저녁에 무엇을 먹으려고 해요?
Akşam yemeğinde ne yemeyi düşünüyorsun?

Şu gibi durumlarda da kullunılır.
비가 오려고 해요. 
Yağmur yağacak. (yağacak gibi duruyor.)
 아이스크림이 녹으려고 해요.
Dondurma eriyecek.
O an neredeyse yapılacak bir olaydan bahsederken cümlenin sonunda ki 하다 çıkarılır. Ve genellikle bir soruya cevap verirken kullanılır.

마트에 갔어요?
Markete gittin mi?
아니요, 지금 가려고요.
Hayır, şimdi gideceğim. (Şimdi gideyim diyordum, Şimdi tam gidecektim)


Aynı zamanda -bilmek için/ planladığım için/-yı düşündüğüm için anlamında iki cümle arasında da kullanılır.

밖에 일찍 나가려고 숙제를 빨리 했어요.
Dışarı erken çıkabilmek için ödevimi hemen yaptım.
Dışarı erken çıkmayı planladığım için ödevimi hemen yaptım.
Dışarı erken çıkmayı düşündüğüm için ödevimi hemen yaptım.

Korecede bulunan kelimenin sonuna gelince düzensiz olan harfler vardır.  Bu gramerle kullanıldıklarında yazılışları şöyledir.

DüzensizWord+ ~(으)려고
짓다(inşa etmek)지으려고
걷다 (yürümek)걸으려고
돕다 (yardım etmek)도우려고
잠그다 (kitlemek)잠그려고
자르다 (keslemek)자르려고
살다(yaşamak)살려고
그렇다 (öyle olmak)그러려고

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder